Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): All members of the section of Theory of Functions and Functional Analysis *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Daubechies, I. , Ten lectures on wavelets,Society for industrial and Applied Mathematics,1992 2.Gröchenig,K,Foundations of time -frequence analysis, Birkhauser,2001. 3.Gasquet,C and Witomski,P, Fourier Analysis and Applications,Springer Verlag,1999.

Dersin İçeriği

Gabor dönüşümünün tanımı ve temel özellikleri, diklik bağıntıları ve ters dönüşüm formülü, Lieb belirsizlik prensibi, genlik fonksiyonunun tanımı, Wigner dağılımı ve özellikleri, Sürekli dalgacık dönüşümleri ve örnekler, dalgacık dönüşümünün temel özellikleri, noktasal dalgacık dönüşümü, dalgacık dönüşümü için diklik bağıntısı, ters dalgacık dönüşümü.

Dersin Amacı

Zaman-frekans analizinin ve dalgacık teorisinin özelliklerini incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gabor dönüşümünün tanımı ve bazı özellikleri
2 Gabor dönüşümünün özelliklerine devam
3 Diklik bağıntıları ve ters dönüşüm formülü
4 Lieb belirsizlik prensibi.
5 Genlik fonksiyonunun tanımı ve bazı özellikleri
6 Wigner dağılımı ve özellikleri, , , , ,
7 Sürekli dalgacık(wavelet) dönüşümleri ve örnekler
8 Dalgacık dönüşümünün temel özellikleri
9 Dalgacık dönüşümünün temel özelliklerine devam
10 Arasınav
11 Noktasal dalgacık dönüşümü
12 Dalgacık dönüşümü için diklik bağıntısı
13 Ters dalgacık dönüşümü
14 Dalgacık dönüşümü ile ilgili teoremler
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105064 1467888 Gabor dönüşümü ve özelliklerini öğrenir.
105065 1467884 Lieb'in belisizlik özelliklerini öğrenir.
105066 1467885 Wigner dönüşümü ve özelliklerini öğrenir.
105067 1467886 Dalgacık dönüşümü ve özelliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
105064 1
105065 2
105066 3
105067 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr