Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Varlık-Teklik Teoremleri, Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri ve Operatör Metodu, İki Boyutlu Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri, İki Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Homogen Diferensiyel Denklem Sistemleri (Euler Metodu), Homogen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri (Parametrelerin Değişimi Yöntemi), Özdeğer ve Özvektörler, n-Boyutlu Lineer Sistemler, n-Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Sistemler (Euler Metodu), n-Boyutlu Homogen Olmayan Lineer Sistemler (Parametrelerin Değişimi Yöntemi), Sylvester Metodu ve Putzer Metodu, Periyodik Katsayılı Lineer Sistemler, Lineer Olmayan Denklem Sistemleri ve İlk İntegraller, İki Boyutlu Hamilton Sistemleri

Dersin Amacı

Dinamik sistemler ile ilgili temel bilgiler aktarılır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varlık-Teklik Teoremleri
2 Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri ve Operatör Metodu
3 İki Boyutlu Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri
4 İki Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Homogen Diferensiyel Denklem Sistemleri (Euler Metodu)
5 Homogen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri (Parametrelerin Değişimi Yöntemi)
6 Özdeğer ve Özvektörler
7 n-Boyutlu Lineer Sistemler
8 n-Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Sistemler (Euler Metodu)
9 n-Boyutlu Homogen Olmayan Lineer Sistemler (Parametrelerin Değişimi Yöntemi)
10 Sylvester Metodu ve Putzer Metodu
11 Arasınav
12 Periyodik Katsayılı Lineer Sistemler
13 Lineer Olmayan Denklem Sistemleri ve İlk İntegraller
14 İki Boyutlu Hamilton Sistemleri
15 İki Boyutlu Hamilton Sistemleri
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468719 Varlık-Teklik Teoremleri, Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri ve Operatör Metodu
2 1468720 İki Boyutlu Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri, İki Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Homogen Diferensiyel Denklem Sistemleri (Euler Metodu)
3 1468721 Homogen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri (Parametrelerin Değişimi Yöntemi)
4 1468722 Özdeğer ve Özvektörler, n-Boyutlu Lineer Sistemler, n-Boyutlu Sabit Katsayılı Lineer Sistemler (Euler Metodu)
5 1468723 Sylvester Metodu ve Putzer Metodu, Periyodik Katsayılı Lineer Sistemler, Lineer Olmayan Denklem Sistemleri ve İlk İntegraller, İki Boyutlu Hamilton Sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr