Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali PANCAR, Prof .Dr. Şenol EREN, Yrd. Doç.Dr. Mustafa YAPICI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Algebra, T. W. Hungerford, 1973, Springer-Verlag. 2) Foundations of Modules and Ring Theory, R. Wisbauer, 1991, Gordon and Breach. 3) Homoloji Cebire Giriş, R. Alizade ve A. Pancar, 1991, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Dersin İçeriği

Grup Etkileri, Modüller, Bölüm Modülleri, Modül Homomorfizmaları, Direkt Çarpım ve Direkt Toplam, Serbest Modüller, Tam Diziler, 5-Lemma ve 3x3-Lemma, Projektif Modüller, İnjektif Modüller, Baer Kriteri,Büyük ve Küçük Alt Modüller, Tensör Çarpımları

Dersin Amacı

3. sınıfta verilen Cebir I ve Cebir II derslerinin devamını sağlamak amaçlanmaktadır .

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grup Etkileri
2 Modüller
3 Bölüm Modülleri
4 Modül Homomorfizmaları
5 Direkt Çarpım ve Direkt Toplam
6 Serbest Modüller
7 Tam Diziler
8 5-Lemma ve 3x3-Lemma
9 Projektif Modüller
10 İnjektif Modüller
11 Baer Kriteri
12 Büyük ve Küçük Alt Modüller
13 Tensör Çarpımları
14 Tensör Çarpımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97301 1533586 Modül, modül homomorfizması,serbest modül, projektif ve injektif modül kavramlarını tanımlayabilme.
97302 1533587 Modülller üzerindeki direkt toplam, direkt çarpım ve Baer Kriterini açıklayabilme.
97303 1533588 Verilen teoremleri örneklere uygulayabilme.
97304 1533589 Grup,halka ve modül kavramlarını karşılaştırabilme.
97305 1533590 Güncel makaleleri verilen bilgiler ışığında araştırıp anlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97301 1
97302 2
97303 3
97304 3
97305 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr