Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı,galerkin sonlu elementler metodu, varyasiyonel metod, rayleigh-ritz metodu, rayleigh-ritz sonlu elemanlar metodu); sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları; sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri; farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım; rijitlik matrislerinin oluşturulması; sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi); sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi; sınır koşullarının gözönüne alınması; sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü; lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yerdeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması; izoparametrik sonlu elemanlar; üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları

Dersin Amacı

Sonlu Elemanlar Metodu tanıtılır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı
2 Galerkin sonlu elementler metodu
3 Sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları
4 Sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri
5 Farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım
6 Rijitlik matrislerinin oluşturulması
7 Sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi)
8 Sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi
9 Sınır koşullarının gözönüne alınması
10 Sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü
11 Arasınav
12 Lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yer değiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması
13 İzoparametrik sonlu elemanlar
14 Üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları
15 Üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533626 Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı
2 1533627 Galerkin sonlu elementler metodu, varyasiyonel metod, rayleigh-ritz metodu, rayleigh-ritz sonlu elemanlar metodu)
3 1533628 Sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları
4 1533629 Sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri; farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım
5 1533630 Rijitlik matrislerinin oluşturulması; sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi); sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi; sınır koşullarının gözönüne alınması; sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü; lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yerdeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması; izoparametrik sonlu elemanlar; üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 2
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr