Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Servet Kütükcü *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Munkres, J.P., Topology; A First Course, Prentice Hall, USA [2] Dugundji, J., Topology, Ally & Bacon Inc., Boston [3] Kelly, J.L., General Topology, Van Nostrand Comp., New York [4] Yıldız, C., Genel Topoloji, Gazi Ünv. Yayını, Ankara [5] Aslım, G., Genel Topoloji, Ege Ünv. Yayını, İzmir

Dersin İçeriği

Küme ve fuzzy küme kavramı, fuzzy Topoloji, fuzzy Topolojik uzaylar, fuzzy topolojik uzayda, açık ve kapalı kümeler, fuzzy iç işlem ve kapanış işlemi, fuzzy komşuluk kavramı ve sağladığı aksiyomlar, fuzzy topolojik uzay için taban ve alt taban, Kardinal sayılar ve sayılabilirlik, fuzzy Topolojik alt uzay, fuzzy süreklilik

Dersin Amacı

Fuzzy Topolojinin temel kavramlarını ve ispat yöntemlerini vermek, ileri düzeyde topolojik kavramları kavratmak,fuzzy matematiksel yapı üretebilme, diğer disiplinlerle irtibatını sağlayabilme becerisini ve yetisini kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 küme, fuzzy küme ve ilişkileri
2 Fuzzy Topolojik uzaylar ve özellikleri
3 Fuzzy Topolojik uzaylar ve özellikleri
4 fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri
5 fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri
6 değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını
7 değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını
8 arasınav
9 Fuzzy Topoloji tabanı ve alt tabanı
10 Fuzzy Topoloji tabanı ve alt tabanı
11 Fuzzy Uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, örtü, Lindelöf uzayı
12 Fuzzy Uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, örtü, Lindelöf uzayı
13 fuzzy Rölatif topoloji, noktasal- yaygın süreklilik, homeomorfizm
14 fuzzy Rölatif topoloji, noktasal- yaygın süreklilik, homeomorfizm
15 fuzzy Kartezyen çarpım ve bölüm topolojisi
16 final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95898 1535999 1. küme, fuzzy küme ve aralarındaki ilişkiyi öğrenirler
95899 1535995 2. Fuzzy Topolojik uzaylar; Fuzzy topolojik yapı, fuzzy temel topolojiler, metriksel topoloji, fuzzy açık ve kapalı küme, fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri, değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını öğrenirler
95900 1535996 3. Fuzzy Kapanış işlemi; kapanış noktası ve aksiyomları, iç-işlem; iç nokta ve aksiyomları, yoğun ve mükemmel küme kavramlarını öğrenirler
95901 1535997 4. Fuzzy Topoloji tabanı ve alt taban, kardinal sayılar ve sayılabilirlik, uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, uzayın örtüsü
95902 1535998 5. Fuzzy süreklilik ve özelliklerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
95898 1
95899 3
95900 3
95901 3
95902 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr