Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Feryal Akbal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf ve Eddy Third Edition, Mc Graw Hill Inc., New York, NY: 1991. Davis L.M. “Water and wastewater engineering: Design principles and practice” The McGraw-Hill Companies, Inc., 2010.

Dersin İçeriği

Atıksuların kaynakları ve özellikleri, Biyolojik arıtma prosesleri, Aktif çamur prosesi, Damlatmalı filtreler, Döner biyolojik reaktörler, Lagünler, Biyolojik nutrient giderimi, Çamur stabilizasyonu

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine biyolojik arıtma prosesleri ve atıksu arıtımında uygulamaları hakkında bilgi verilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksuların kaynakları ve genel özellikleri Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal.pdf
2 Biyolojik arıtmada genel kavramlar Basic Principles of Biological Treatment.pdf
3 Biyolojik arıtımı etkileyen faktörler
4 Mikrobiyal büyüme kinetiği
5 Aktif çamur sistemleri Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors.pdf
6 Aktif çamur prosesinin modifikasyonları
7 Damlatmalı Filtreler
8 Döner biyolojik reaktörler
9 Lagünler ve stabilizasyon havuzları Waste Stabilisation Ponds.pdf
10 Ara Sınav
11 Biyolojik azot ve fosfor giderim prosesleri Biological Nutrient Removal.pdf
12 Biyolojik azot ve fosfor giderim prosesleri
13 Membran biyoreaktörler
14 Çamur stabilizasyon prosesleri Sludge Treatment and Disposal.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547005 Biyolojik proseslerle ilgili temel kavramları bilir
2 1547006 Askıda büyüme proseslerinin genel özelliklerini bilir
3 1547007 Biyofilm proseslerinin genel özelliklerini bilir
4 1547008 Biyolojik azot ve fosfor giderim proseslerinin genel özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76185 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 76186 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 76184 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 76187 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 76188 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 76189 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 76198 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 76190 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 76199 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 76191 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 76192 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 76193 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 76194 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 76195 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 76196 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 76197 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 4 3
2 3 3 4 5 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 4 3
3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 4 3
4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr