Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

tohumlu bitkilerde sekonder metobolitler, Ramazan MAMMADOV, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin İçeriği

bitkisel üretim çeşitliliği, bitki doku kültürü, gıda üretimi,bitkisel birincil ve ikincil metobolitlerinin tanımı ve bunların üretilmesi, bitkisel ürünlerin beslenme, sanayi ve ekonomideki önemi, bitkisel üretimdeki sorunlar ve biyoteknolojik çözüm yolları

Dersin Amacı

bitkisel üretimin temel prensipleri, sorunları ve çözüm yollarının öğretilmesi, biyoteknolojinin bitkisel üretimdeki önemi ve uygulama potansiyelinin anlatılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitki çeşitliliği
2 bitkisel birincil metobolitler
3 bitki ikincil metobolitleri
4 alkoloidler
5 fenolik bileşikler
6 terpenler
7 vize
8 bitkisel üretimde sorunlar
9 biyoeknolojik yöntemler
10 biyoteknoloji il bitkisel üretim sorunlarının çözümü
11 bitki doku kültürü
12 gen klonlama ve rekombinant DNA teknolojisi
13 trangenik bitkiler ve potansiyel faydaları-zararları
14 final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
36 Rapor 1 1 1
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 50 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697282 bitkisel primer ve seknoder bitki metobolitlerini bilir
2 1697283 bitkisel metobolitlerin nasıl üretileceğini öğrenir
3 1697284 bitkisel üretimdeki temel sorunları bilir
4 1697285 biyoteknoloji kullanılarak bitkisel üretimdeki sorunların nasıl çözülebileceğini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr