Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biofuels (Advances in Biochemical Engineering/biotechnology, Vol 108) by Lisbeth Olsson (Editor) Publisher Springer. (2007) Biofuels Biotechnology Chemistry and Sustainable Development by: David M. Mousdale (2008) Biofuels for road transport a seed to wheel perspective by: Lucas Reijnders, Mark A. J. Huijbregts (2009) Biofuels Production Application and Development (Cabi). Alan Scragg (2009) Biofuels Refining and Performance by: Ahindra Nag (2008) Biofuels Securing the Planet's Future Energy Needs (Green Energy and Technology) by: Ayhan Demirbas (2008)

Dersin İçeriği

Biyoetanol ve biyoyakıt ilişkisi; Verimli biyoetanol üretimi için lignoselülozik materyallerin ön-muamelesi; Lignoselüloziklerin verimli hidrolizi için anahtar etkenler; Biyokütle kullanımı için enzim geliştirmedeki ilerlemeler ve sorunlar; Lignoselüloz hidrolizinde termosatbil enzimler; Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler; S. cerevisiae’da etkili ksiloz fermentasyonundaki gelişmeler: Ksiloz izomeraz; S. cerevisiae ile biyoetnaol üretim prosesi; Etanologenik bakterilerin geliştirilmesi; Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Zymomonas mobilis; Biyoetanolün diğer biyoyakıtlarla birlikte üretilmesi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılan/kullanılabilecek olan biyokütlenin özellikleri, kullanım alanları ve verimlilikleri hakkında güncel ve detaylı bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoetanol ve biyoyakıt ilişkisi Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
2 Verimli biyoetanol üretimi için lignoselülozik materyallerin ön-muamelesi Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
3 Lignoselüloziklerin verimli hidrolizi için anahtar etkenler; Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
4 Biyokütle kullanımı için enzim geliştirmedeki ilerlemeler ve sorunlar Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
5 Lignoselüloz hidrolizinde termosatbil enzimler Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
6 Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
7 Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
8 Ara Sınav Yok Yok
9 S. cerevisiae’da etkili ksiloz fermentasyonundaki gelişmeler: Ksiloz izomeraz Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
10 S. cerevisiae ile biyoetnaol üretim prosesi Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
11 Etanologenik bakterilerin geliştirilmesi Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
12 Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Zymomonas mobilis Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
13 Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Z. mobilis Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
14 Biyoetanolün diğer biyoyakıtlarla birlikte üretilmesi. Sözlü ve görsel sunum, tartışma Yok
15 FİNAL SINAVI Yazılı sınav Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35
54 Ev Ödevi 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537717 Yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlarla ilgili sorunların farkına varır
2 1537718 Alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1537719 Biyoyakıt olarak kullanılan biyoetanolün avantajları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1537720 Biyoeteanol üretiminde kullanılan biyokütlenin ön-muamelesi için uygulanan koşullar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1537721 Biyoetanol üretiminde kullanılan şeker şuruplarının içerik ve çeşitlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6 1537722 Biyoetanol kullanımında yaygın olarak kullanılan S. cerevisiae ve Z. mobilis ile ilgili olarak gerçekleştirilen güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
7 1537723 Araştırma sonuçlarını yorumlayabilir ve uygun sonuçlar çıkarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr