Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyokimya. Çev. Ed: Adil Denizli. Palme Yayınları. 2014 Lehninger Principles of Biochemistry: David L. Nelson, Michael M. Cox. 7th Ed. W. H. Freeman and Company. New York. 2017. Biochemistry: Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. W. H. Freeman and Company. New York. 7th Ed.

Dersin İçeriği

Tarihçe, amino asitler, peptidler, proteinler, proteinlerin yapısal düzeyleri, enzimlerin özellikleri, enzemlerin yapısı, enzim-substrat ilişkisi, enzimatik reaksiyonların hızını etkileyen faktörler, enzimlerin kinetik özellikleri için Michaelis-Menten modeli, aktivatörler, inhibitörler ve enzim aktivasyonu, enzim sistemleri, izoenzimler, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, enzimlerin kullanım alanları, enzimlerin sınıflandırılması, enzim aktivite tayininde kullanılan yöntemler, enzim birimleri.

Dersin Amacı

Enzimlerin yapısını, fonksiyonunu, aktivitelerini etkileyen faktörleri öğrenir. Enzimlerin substratlarını ürüne dönüştürme mekanizmalarını kavrar ve endüstriyel proseslere uygulayabilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzimlerin tarihçesi,
2 Amino asitler ve peptidler,
3 Proteinler ve proteinlerin yapısal düzeyleri,
4 Enzimlerin özellikleri, enzim-substrat ilişkisi,
5 Enzimlerin yapısı, kofaktör ve koenzim
6 Enzimler ve normal katalitik maddeler arasındaki farklar,
7 Enzimatik reaksiyonların hızını etkileyen faktörler, ,
8 ARA SINAV / ÖDEV SUNUMU
9 Enzimlerin kinetik özellikleri
10 Michaelis-Menten modeli l
11 Aktivatörler, inhibitörler ve enzim aktivasyonu
12 Enzim sistemleri, izoenzimler,
13 Enzimatik aktivitenin düzenlenmesi,
14 Enzimlerin sınıflandırılması,
15 Enzim aktivite tayininde kullanılan yöntemler, enzim birimleri. .
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 13 3 39
24 Seminer 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537811 Amino asitlerin, peptidlerin, enzimlerin, kofaktörlerin ve koenzimlerin kimyasal yapılarını tanımlayabilme
2 1537812 Enzimler ve normal katalitik maddeler arasındaki farkları ayırt edebilme ve tanımlayabilme
3 1537813 Önemli koenzimler ve transfer ettikleri gurupları ifade edebilme
4 1537814 Enzimlerin kinetiğini ve aktivitesini etkileyen faktörleri ifade edebilme
5 1537815 Enzimlerin özgüllüğünü ve konformasyon değişikliklerini tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4
2 2 2 3 3 3 3 5 4 2 4
3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 5
4 1 1 4 3 2 3 3 3 2 3
5 2 2 5 2 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr