Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncer M. (2008). Protein Saflaştırma 1: Kromatogarfik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:14.

Dersin İçeriği

Protein saflaştırmada temel prensipleri, Kromatografinin temel prensipleri, Düşük basınç sıvı kromatografisi (LPLC), Yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), Jel filtrasyon kromatografisi (GFC), İyon değiş-tokuş kromatografisi (IEC), Odaklama kromatografisi (kromatofokusing), Affinite kromatografisi (AC), Hidrofobik interaksiyon kromatografisi (HIC), Ters-faz kromatografi (RPC), İnce tabaka ve kâğıt kromatografisi, Protein miktar, derişim ve aktivitesini belirleme

Dersin Amacı

Biyolojik ve endüstriyel çalışmaların önemli bir konusunu oluşturan proteinler ve enzimlerin izolasyon, saflaştırma ve karakterizasyonunda kullanılan kromatografik tekniklerin temel prensiplerini kavramak ve uygulayabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein saflaştırmada temel prensipleri
2 Kromatografinin temel prensipleri
3 Düşük basınç sıvı kromatografisi (LPLC)
4 Yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC)
5 Jel filtrasyon kromatografisi (GFC)
6 İyon değiş-tokuş kromatografisi (IEC)
7 Odaklama kromatografisi (kromatofokusing)
8 Ara Sınav / Ödev Sunumu
9 Affinite kromatografisi (AC)
10 Hidrofobik interaksiyon kromatografisi (HIC)
11 Ters-faz kromatografi (RPC)
12 İnce tabaka ve kâğıt kromatografisi,
13 Protein miktar ve derişim belirleme
14 Protein aktivitesini belirleme
15 Güncel makale değerlendirme
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
13 Deney 5 3 15
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537570 Biyolojik örneklerden protein izolasyonunu gerçekleştirme becerisi
2 1537571 Seyreltik protein solüsyonlarını deriştirme becerisi
3 1537572 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerini kavrama
4 1537573 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerine dayalı olarak proteinleri ayrıştırmada kullanılabilecek kromatografik teknikleri tasarlayabilme uygulayabilme becerisi
5 1537574 Protein miktar, derişim ve aktivitesini belirleyebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4
3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4
4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 3
5 2 4 5 2 4 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr