Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat Şahin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sınıfta yüz yüze, web

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmanın doğasını, bilim insanı ve kurumlarının görev ve sorumluluklarını, etik dışı davranışları, bunların nedenlerini, bilim insanının özelliklerini, etik dışı davranışlarda yapılması gerekenleri, bu davranışların nasıl en aza indirilebileceğini ve bilim etiğindeki temel değerleri içerir

Dersin Amacı

Bilimsel Araştırmada ve yayınlarda etik nedir, bu bakımdan dikkat edilmesi gereken hususları, kusurlu davranışları, bilim insanının etik bakımından taşıması gereken özellikleri, etik dışı davranışlarla karşılaşıldığında yapılması gereken işlemleri öğretir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın Tabiatı, Bilim insanı ve bilimsel kurumların görev ve sorumlukları 1. Hafta.docx
2 Bilimsel araştırmada yapılması gerekenler (Araştırmanın tasarımı, verilerin arşivlenmesi, analizi, yayına dönüştürülmesi) 2. Hafta.docx
3 Eğitimde sorunlar, kopyacılık, mali desteğe ilişkin etik sorunlar 3. HAFTA.pptx
4 Bilimdışı davranış karşısında neler yapılabilir 4. HAFTA.pptx
5 Bilimde etik dışı davranışlar nasıl azaltılır 5. HAFTA.pptx
6 Akademik Yükseltilmede ve ödüllendirmede etik ve sorunlar 6. HAFTA.pptx
7 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Yay%C4%B1nEti%C4%9FiY%C3%B6nergesi_140318.pd
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/247_sayili_bk_islenmis_hali.pdf
8 İdari yargı kararları çerçevesinde bilimsel yayın etiği soruşturmaları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398145,
9 Ara Sınav
10 Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar ve yanıltmaları önlemeye dönük öneriler http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum7/inci.pdf,
11 Bilimsel yayınlarda editöre düşen sorumluluklar 11. HAFTA.pptx
12 Bilimsel yayınlarda hakemlere düşen sorumluluklar 12. HAFTA.pptx
13 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum1/sruacan2.pdf,
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
22 Proje Hazırlama 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549258 Bilim ve araştırmanın tabiatını öğrenir
2 1549259 Bilimsel araştırma ve yayınlarda yapılması gerekenleri öğrenir
3 1549260 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik dışı davranışları öğrenir
4 1549261 Bilimde etik dışı davranışlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini öğrenir
5 1549262 Bilim etiğinin temel ilkelerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3 5
3 4 5
4 3 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr