Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microarray Methods and Protocols. Robert S. Matson CRC. 2009. Biochips: Technology and Applications. Editors: Xing, Wan-Li, Cheng, Jing. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2003. Handbook of Biosensors and Biochips (2 Vol. set). Robert S. Marks, Christopher R. Lowe, David C. Cullen, Howard H. Weetall, Isao Karube.Wiley, 2007. Protein Arrays Biochips and Proteomics: The Next Phase of Genomic Discovery. Joanna S. Albala Marcel Dekker. Boca Raton: CRC Press. 2003. DNA Microarrays (Bios Advanced Methods).U Nuber. 2005.

Dersin İçeriği

Biyoçip temelli minik laboratuvarlar; ıslak çipler ve implantlar. Çip-üzerindeki-laboratuvarlar. Nükleik asit mikrodüzenleri: destek materyalleri, prob tasarımı ve tutuklanması, DNA mikrodüzenlerinin üretimi, söndürme, başlıklama ve bloklama, hibridizasyon, belirleme prensipleri. Nükleik asit mikrodüzen uygulama örnekleri: DNA analizi, mRNA analizi, DNA-protein etkileşimlerinin analizi. Aptamer mikrodüzenleri, protein mikrodüzenleri, karbonhidrat mikrodüzenleri, lektin mikrodüzenleri.

Dersin Amacı

Nükleik asitler başta olmak üzere makromoleküllerin katı destek materyalleri üzerine tutuklanarak üretilen biyoçiplerin üretim ve kullanım amaçlarını kavramak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoçip temelli minik laboratuvarlar
2 Islak çipler ve implantlar
3 Çip-üzerindeki-laboratuvarlar
4 Nükleik asit mikrodüzenleri: destek materyalleri
5 Prob tasarımı ve tutuklanması
6 DNA mikrodüzenlerinin üretimi, söndürme, başlıklama ve bloklama
7 DNA mikrodüzenlerinin hibridizasyonu, belirleme prensipleri
8 Ara Sınav
9 Nükleik asit mikrodüzen uygulama örnekleri: DNA analizi
10 Nükleik asit mikrodüzen uygulama örnekleri: mRNA analizi
11 Nükleik asit mikrodüzen uygulama örnekleri: DNA-protein etkileşimlerinin analizi
12 Aptamer mikrodüzenleri
13 protein mikrodüzenleri
14 karbonhidrat mikrodüzenleri
15 lektin mikrodüzenleri
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 25 1
5 Derse Katılım 14 5 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697309 Makro-ölçekli laboratuvar kitlerinden mikro-ölçekli kitlere olan tarihsel gelişimi bilir
2 1697310 Mikrodüzen oluşturma ve uygulamalarının mantığını kavrar
3 1697311 Mikrodüzenlerle DNA, RNA ve protein analizlerini kavrar
4 1697312 Çeşitli makromoleküllerden mikrodüzen oluşturmayı kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr