Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

pdf ppt ders notları

Dersin İçeriği

Toprak çevresi, biyolojik iyileştirmenin avantaj ve dezavantajları, biyolojik iyileştirmeyi etkileyen faktörler, kirlilik kaynakları, kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü, organik bileşiklerin biyolojik dönüşümü, inorganik iyon ve bileşiklerin biyolojik dönüşümü, mevcut biyolojik iyileştirme uygulamaları, biyolojik iyileştirme sistemleri ve uygulamaları, yerinde uygulamalar, katı fazın biyolojik iyileştirilmesi, bioreaktörler, seçilmiş bileşiklerin biyolojik ayrışması, hidrokarbonların biyolojik ayrışması, metallerin biyolojik ayrışması

Dersin Amacı

Toprak çevresi, biyolojik iyileştirmenin avantaj ve dezavantajları, biyolojik iyileştirmeyi etkileyen faktörler, kirlilik kaynakları, kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü, organik bileşiklerin biyolojik dönüşümü, inorganik iyon ve bileşiklerin biyolojik dönüşümü, mevcut biyolojik iyileştirme uygulamaları, biyolojik iyileştirme sistemleri ve uygulamaları, yerinde uygulamalar, katı fazın biyolojik iyileştirilmesi, bioreaktörler, seçilmiş bileşiklerin biyolojik ayrışması, hidrokarbonların biyolojik ayrışması, metallerin biyolojik ayrışması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik İyileştirme Sistemleri ve Uygulamaları Yok Yok
2 Mikrobiyal metyabolizma Yok Yok
3 Mikrobiyal metyabolizma Yok Yok
4 Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri Yok Yok
5 Hidrokarbonların Biyolojik Ayrışması Yok Yok
6 Hidrokarbonların Biyolojik Ayrışması Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Plastiklerin parçalanması Yok Yok
9 Kompostlama Yok Yok
10 Boya giderimi Yok Yok
11 Pestisit giderimi Yok Yok
12 Ağır metal giderimi Yok Yok
13 Katı atık bertarafı Yok Yok
14 biyoremediasyon için reaktör sistemleri Yok Yok
15 Güncel makale değerlendirmesi Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 1 12 12
28 Makale Kritik Etme 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697333 Biyo-iyileştirmenin tanımı ve kapsamının anlaşılması
2 1697334 Mikrobiyal metabolizma ve çevre ile ilişkisinin anlaşılması
3 1697335 Mikroorganizmaların biyolojik iyileştirmedeki rollerinin anlaşılması
4 1697336 Hidrokarbonlar, yakıtlar ve petrol ürünlerinin biyolojik iyileştirme süreçleinin anlaşılması
5 1697337 Ağır metal gideriminin anlaşılması
6 1697338 Biyopolimerlerin karakterizasyonunda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr