Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Environmental Biotechnology Theory and Application by: Gareth M. Evans and Judith C. Furlong (2003) Environmental Biotechnology (Handbook of Environmental Engineering, Volume 10) Yung-Tse Hung, Lawrence K. Wang, Volodymyr Ivanov, Joo-Hwa Tay (2010) Environmental Bioengineering (Handbook of Environmental Engineering Volume 11) by: Lawrence K. Wang, Joo-Hwa Tay, Stephen Tiong Lee Tay, Yung-Tse Hung (2010) Environmental biotechnology concepts and applications by: Hans-Joachim Jördening, Josef Winter (2005) Environmental Biotechnology. by: T. Srinivas New Age International (2008)

Dersin İçeriği

Biyoteknolojiye giriş; Mikroplar ve metabolizmaları; Biyolojik müdahalenin prensipleri; Kirlilik ve kirlilik kontrolü; Kirlenmiş topraklar ve biyoremidasyon; Aeroblar ve atıklar; Fitoteknoloji ve fotosentez; Biyoteknoloji ve atık; Genetik manipülasyon; Entegre çevre biyoteknolojisi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için, yürütülmekte olan endüstriyel faaliyetlerle çevrenin kirlenmesini engellemek/en aza indirmek ve kirlenmiş olan hava, su ve toprak gibi doğal çevrelerin rehabilite edilmesinde uygulanan biyolojik sistemler hakkında güncel ve detaylı bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojiye giriş
2 Mikroplar ve metabolizmaları: Genel
3 Mikroplar ve metabolizmaları: Anabolizma
4 Mikroplar ve metabolizmaları: Katabolizma
5 Biyolojik müdahalenin prensipleri
6 Kirlilik ve kirlilik kontrolü
7 Kirlilik ve kirlilik kontrolü
8 ARA SINAV / ÖDEV SUNUMU
9 Kirlenmiş topraklar ve biyoremidasyon;
10 Kirlenmiş topraklar ve biyoremidasyon;
11 Aeroblar ve atıklar
12 Fitoteknoloji ve fotosentez
13 Biyoteknoloji ve atık
14 Genetik manipülasyon
15 Entegre çevre biyoteknolojisi
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 13 3 39
24 Seminer 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697670 Biyoteknolojik uygulamaların genelive yararlanılan mikroorganizma grupları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1697671 Endüstriyel faaliyetler ve antropojenik etkilerle meydana gelen kirlilikleri kontrol ve bertaraf etmeyi, toprakların rehabilitasyonunda bitkilerden yaralanmayı öğrenir ve uygulayabilir.
3 1697672 Aerobik koşullarda atıkların bertarafı ve mineralizasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
4 1697673 Verimliliği artırmak ve belirli bir soruna çözüm üretebilmek amacıyla genetik manüpülasyonlardan nasıl yararlanılabileceğini bilir.
5 1697674 Çevresel sorunların çözümünde biyolojik, kimyasal ve fiziksel yöntemleri entegre bir şekilde nasıl kullanabileceğini kavrar ve uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr