Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Adıgüzel *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gene Cloning and Manipulation, Second Edition, Christopher Howe, Cambrıdge Unıversıty Press, 2007. Production of Recombinant Proteins Novel Microbial and Eukaryotic Expression Systems Edited by Gerd Gellissen, WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co., 2005.

Dersin İçeriği

Gen klonlamanın, vektör ve ifade sistemlerinin, gen kütüphanelerinin oluşturulması ve taranmasının, ürün gelişimi için gen modifikasyonları ve mutasyonlarının öğrenilmesi. Rekombinant enzim ya da ifade edilen genlerin endüstriyel üretim için optimizasyonununda kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi.

Dersin Amacı

Endüstriyel enzimlerin ya da mikrobiyal orjinli katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesinde kullanılan genetik mühendisliği tekniklerinin öğrenilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gen aktarımı ve manipülasyonlarında kullanılan araçlar
2 Polimeraz zincir reaksiyonu ve tipleri
3 Basit klonlama
4 Vektör sistemleri (E. Coli, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus carnosus and other Gram-positive Bacteria)
5 Vektör sistemleri (Arxula adeninivorans, Hansenula polymorpha, Pichia pastoris, Yarrowia lipolytica, Aspergillus sojae)
6 Gen kütüphanelerinin oluşturulması
7 Kütüphanelerin taranması
8 Rastgele gen mutasyonları
9 Ara sınav
10 Yönlendirilmiş gen modifikasyonları ve mutasyonları
11 Klonlanmış DNA’nın kullanımı
12 Klonlanmış DNA’nın üretim optimizasyonu
13 Kimerik proteinler
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 6 5 30
29 Bireysel Çalışma 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
54 Ev Ödevi 6 6 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697390 Endüstriyel ürünlerin üretilmesi ve saflaştırılmasında kolaylık sağlayacak klonlama ve ifade sistemlerinin öğrenilmesi
2 1697391 Endüstriyel enzimlerin özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılan moleküler yöntemlerin öğrenilmes
3 1697392 Farklı endüstriyel uygulamalara özgün yeni ürünlerin keşfinde moleküler yöntemlerin öğrenilmesi
4 1697393 Rekombinant enzimlerin üretiminde kullanılacak optimizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi
5 1697394 Özgün endüstriyel uygulamalar için genetik mühendisliği metodlarıyla kimerik proteinlerin tasarlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr