Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manel Esteller, Epigenetics in Biology and Medicine, 2008, CRC Press David Allis, Marie-Laure Caparros, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg, Monika Lachlan, Second Edition 2015, Cold Spring Harbor Laboratory Press

Dersin İçeriği

Epigenetik kavramını ve epigenetik düzenlemede rol oynayan hücresel mekanizmalar, Epigenetik değişim mekanizmaları, Hastalıklarda epigenetik değişimleri ve epigenetik hastalıkların tedavisi

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerinin temel epigenetik kavramı, epigenetik değişimde rol oynayan hücresel moleküller ve epigenetik değişimin hastalıklardaki rolünün öğretilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epigenetiğe giriş
2 DNA metilasyon mekanizmaları
3 Histon modifikasyonları ve rolleri
4 Polikomb ve Trithoraks protein kompleksleri ve Kromatin modifikasyonları
5 MikroRNA’lar ve regülasyondaki rolleri
6 Epigenetik mekanizmalar ve hastalıklar I
7 Vize sınavı
8 Epigenetik mekanizmalar ve hastalıklar II
9 Moleküler Biyolojide Epigenetik Analizler I
10 Moleküler Biyolojide Epigenetik Analizler II
11 İlaçlar ve Epigenetik Faktörler: DNA Demetilasyon Ajanları
12 İlaçlar ve Epigenetik Faktörler: Histon Deasetilazlar
13 Genel tekrar ve sunumlar
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12
54 Ev Ödevi 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697410 Epigenetik kavramını ve epigenetik düzenlemede rol oynayan hücresel mekanizmaları anlama.
2 1697411 Epigenetik değişim mekanizmaları ile ilgili literatür okuyabilme ve değerlendirme becerisi kazanma
3 1697412 Hastalıklarda epigenetik değişimleri anlama ve epigenetik hastalıkların tedavisi ile ilişkili yeni hipotezler geliştirme
4 1697413 DNA metilasyon mekanizmalarını açıklar.
5 1697414 Histon modifikasyonları ve rollerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr