Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Immobilization of Enzymes and Cells, 3. Edition, Edited by Jose M. Guisan, Humana Press, 2013.

Dersin İçeriği

Gluteraldehit aracılı protein immobilizasyonu, enzimlerin monofonksiyonel ve heterofonksiyonel epoksi destekler üzerine immobilizasyonu, enzimlerin heterofonksiyonel glioksil destekler üzerine kovalent immobilizasyonu, enzimlerin afinite interaksiyon yoluyla manyetik boncuklar üzerine immobilizasyonu, enzimlerin jel ağları ile tutuklanması, hücrelerin aljinat jeller üzerine enkapsülasyonu, enzimlerin disülfit köprüleriyle geri dönüşümlü immobilizasyonu, enzimlerin biyolojik afiniteye sahip yüzeylere immobilizasyonu.

Dersin Amacı

Enzim ve hücre immobilizasyon tekniklerinin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmobilizasyon tekniklerine giriş ve immobilizasyonun avantaj ve dezavantajları Yok Yok
2 İmmobilizasyon metodları ve enzim immobilizasyonunun tarihçesi Yok Yok
3 Gluteraldehit aracılı protein immobilizasyonu Yok Yok
4 Enzimlerin monofonksiyonel ve heterofonksiyonel epoksi destekler üzerine immobilizasyonu Yok Yok
5 Enzimlerin heterofonksiyonel glioksil destekler üzerine kovalent immobilizasyonu Yok Yok
6 Enzimlerin afinite interaksiyon yoluyla manyetik boncuklar üzerine immobilizasyonu Yok Yok
7 Enzimlerin jel ağları ile tutuklanması Yok Yok
8 Hücrelerin aljinat jeller üzerine enkapsülasyonu Yok Yok
9 Enzimlerin disülfit köprüleriyle geri dönüşümlü immobilizasyonu Yok Yok
10 Enzimlerin biyolojik afiniteye sahip yüzeylere immobilizasyonu Yok Yok
11 Mikroalgal immobilizasyon metodları Yok Yok
12 Tüm hücre tutuklama yöntemi Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
27 Makale Yazma 3 7 21
28 Makale Kritik Etme 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 3 4 12
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697467 İmmobilizasyon tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarının öğrenilmesi
2 1697468 Enzim immobilizasyon tekniklerinin öğrenilmesi
3 1697469 Hücre immobilizasyon tekniklerinin öğrenilmesi
4 1697470 Hücre immobilizasyon tekniklerinin öğrenilmesi
5 1697471 İmmobilize enzimlerin kararlılıklarının araştırılmasının öğrenilmesi
6 1697472 İmmobilize enzimlerin yada hücrelerin kullanıldığı endüstriyel uygulamaların öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr