Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production: Principles and Applications by: Samir Khanal Wiley-Blackwell Applied Microbiology (Vol. 2) (Focus on Biotechnology) by: A. Durieux, J.-P. Simon (Editors). Springer Basic Biotechnology by: Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen Edition: 3 Cambridge University Press, 2006 Biotechnology by: John E. Smith, 5th Edition, Cambridge University Press

Dersin İçeriği

Genetik ve biyoteknoloji, endüstriyel genetik, protoplast ve hücre fizyon teknolojisi, gen mühendisliği ve potansiyel biyolojik tehlikeleri, polimeraz zincir reaksiyonu. Biyoteknolojik fotosentez. Tek hücre proteini için olan gereksinme, THP’nin kabul edilebilirliği ve toksisitesi; atıklardan, tarımsal ürünlerden, alglerden ve yüksek enerji kaynaklarından THP üretimi; bakteriler, funguslar ve mayalar ile THP üretimi. Biyoteknoloji ve sağlık sektörü, farmasötikler ve biyofarmasötikler, antibiyotikler, aşılar ve monoklanal antibodiler, gen terapisi. Mikrobiyal ekoloji, atık su ve kanalizasyon arıtması, alan doldurma teknolojisi, kompost yöntemi, biyoremidasyon, mikroplar ve jeolojik çevre. Biyoliç, Polisakkarit biyoteknolojisi.

Dersin Amacı

Endüstriyel ve biyoteknolojik uygulamalarda mikroorganizmaların ve mikroorganizma türevlerinin nasıl kullanıldıklarını kavrar, yeni proseslerin tasarımı için analitik bakış açısı kazanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik ve biyoteknoloji, endüstriyel genetik,
2 Protoplast ve hücre fizyon teknolojisi, gen mühendisliği ve potansiyel biyolojik tehlikeleri,
3 Polimeraz zincir reaksiyonu. .
4 Biyoteknolojik fotosentez.
5 Tek hücre proteini için olan gereksinme, THP’nin kabul edilebilirliği ve toksisitesi;
6 Atıklardan, tarımsal ürünlerden, alglerden ve yüksek enerji kaynaklarından THP üretimi; bakteriler, funguslar ve mayalar ile THP üretimi.
7 Biyoteknoloji ve sağlık sektörü, farmasötikler ve biyofarmasötikler,
8 ARA SINAV / ÖDEV SUNUMU
9 Antibiyotikler, aşılar ve monoklanal antibodiler, gen terapisi.
10 Mikrobiyal ekoloji, atık su ve kanalizasyon arıtması,
11 Alan doldurma teknolojisi, kompost yöntemi,
12 Biyoremidasyon,
13 Mikroplar ve jeolojik çevre.
14 Biyoliç,
15 Polisakkarit biyoteknolojisi
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 13 3 39
24 Seminer 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697526 Genetik ve biyoteknolojik uygulamalar arasında bağlantı kurabilme
2 1697527 Gen mühendisliği uygulamaları ve potansiyel biyolojik tehlikeleri hakkında bir bakış açısına sahip olma
3 1697528 Biyoteknolojik polisakkarit, enerji, besin için THP üretimin tanımlayabilme
4 1697529 Biyoteknolojik süreçlerin çevre, sağlık, enerji, madencilik sektöründeki uygulamalarını ifade edebilme
5 1697530 Biyoteknolojik süreçlerin çevre, sağlık, enerji, madencilik sektöründeki uygulamalarını ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr