Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat Şahin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Microbiology. L.M. Prescott, J.P. Harley, D.A. Klein. McGrow Hill, 2002. 2.Priest, F. and Austin, B. Modern Bacterial Taxonomy. Chapman & Hall, 228 p, 1993 Dergi (IJSEM, Antonie, Archives of Microbiology) yayınları

Dersin İçeriği

Mikrobiyal çeşitlilik. Mikrobiyal habitat çeşitliliği. Mikroorganizmaların farklı habitatlara uyumu ve doğadaki rolleri. Farklı izolasyon metodları. İzolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği. İzolasyon içim uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması, koloni sayım teknikleri, izolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması, çoğaltılması ve stoklanması, mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması. Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması. Moleküler testler ve Filogenetik analizler. Kemotaksonomik testler ve sistematikteki önemleri. Fenotipik testler. Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi.

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların doğal habitatlarından izole edilmesinde kullanılacak farklı besiyerleri ve özel şartların seçilmesi, hazırlanması ve istenilen türde mikroorganizmaların saf kültürler halinde elde edilmesi, deney setlerinin oluşturulması ve bir araştırma çalışmasının başlatılabilmesi için ekim, inokülasyon ve sonuçların değerlendirilmesi pratiğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal çeşitlilik
2 Mikrobiyal habitat çeşitliliği
3 Mikroorganizmaların farklı habitatlara uyumu ve doğadaki rolleri.
4 Farklı izolasyon metodları ve izolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği Farklı izolasyon metodları ve izolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği
5 İzolasyon için uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması İzolasyon için uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması
6 Koloni sayım teknikleri ve c.f.u. (kob) hesaplaması Koloni sayım teknikleri ve c.f.u. (kob) hesaplaması
7 İzolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması İzolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması
8 İzolatların çoğaltılması ve stoklanması İzolatların çoğaltılması ve stoklanması
9 Arasınav
10 Mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması. Mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması.
11 Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması
12 Moleküler testler ve Filogenetik analizler Moleküler testler ve Filogenetik analizler
13 Kemotaksonomik ve Fenotipik testler ve sistematikteki önemleri. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi Kemotaksonomik ve Fenotipik testler ve sistematikteki önemleri. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi
14 Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi. Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi.
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 10 2 20
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522464 Mikrobiyal izolasyon tekniklerini öğrenir
2 1522465 Mikrobiyal taksonomik terim ve kavramları öğrenir
3 1522466 Mikrobiyal sistematikte fenotipik ve kemotaksonomik karakterleri öğrenir
4 1522467 Mikrobiyal sistematikte moleküler taksonomik yöntemleri öğrenir
5 1522468 Prokaryotik sistematikte polifazik taksonomi kavramını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 5 2 3 4
2 4 4 3 4 3 4 5 2 3 4
3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 3
4 5 4 5 4 3 3 4 2 3 4
5 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr