Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klug, W.S, Cummings, M.R, 2000. Concepts of Genetics, Prentice Hall, 8th edition. Gillespie, J.H. 1998. Population Genetics: A Concise Guide, The Johns Hopkins University Press

Dersin İçeriği

Populasyonlar, Gen havuzları ve Gen frekansları; Hardy-Weinberg kuralı, iki aleli lokus, çok aleli lokus, eşey- kromozomu bağlantılı lokuslar, heterozigot frekansı, gen frekanslarını değiştiren faktörler: Seçilim, Mutasyon, Göç, Genetik sürüklenme ve soy içi üreme. Protein ve DNA tabanlı populasyon genetiği verilerinin analizi.

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilerin populasyon genetiğinin temel prensiplerini detaylı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Bu dersi tamamladıktan sona, öğrencilerin aktarım genetiğini anlamaları, genetik kavramları yazma ve uygulama yeteneği göstermeleri ve uygun matematiksek teknikleri kullanarak populasyon genetiği problemleri çözmeleri beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Populasyonların genetik yapıları. Populasyon, tür, alel, gentip frekansları, gen havuzu, sabit alel kavramlarını tanımlamak. Mikro-evrim ve makro-evrim arasındaki farkları açıklamak.
2 Gentip ve alel frekanslarının nasıl hesaplandığnı incelemek.
3 The Hardy-Weinberg prensibi ve alel frekanslarının hesaplanması
4 Evrimsel Güçler: Doğal seçilim
5 Evrimsel Güçler: Mutasyon
6 Evrimsel Güçler: Genetik sürüklenme
7 Evrimsel Güçler: Soy içi üreme ve kendileşme
8 Testing Hardy-Weinberg eşitliğinin test edilmesi
9 Wahlund etkisi, Wright's F-istatistik
10 Mid-term exam
11 Moleküler populasyon genetiğine giriş: Nötral moleküler edrim teorisi. Nünkeotit baz değişim modelleri. Nükleotid değişimler üzerine seçilim etkisinin saptanması. Nükleotid değişimler üzerine seçilim örüntüleri. Tajima's D, Fu's FS istatistik.
12 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: Allozyme verileri
13 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: Mikrosatellt verileri
14 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: DNA dizi verileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697564 Populasyonların genetik yapılarını tanımlayan Hardy-Weinberg teoreminin temeli hakkında genel bir bilgi edinmek
2 1697565 Nesiller arasında genetip ve alel frekanslarında değişimlere neden olan faktörleri öğrenmek
3 1697562 Genotip ve alel frekanslarının nasıl hesaplandığını incelemek
4 1697563 Populasyon genetiği verilerinin nasıl analiz edildiğini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr