Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Oudega B (2003). Protein Secretion Pathways in Bacteria. Springer Netherlands 2) Green ER, Mecsas J. Bacterial Secretion Systems – An overview. Microbiology spectrum. 2016;4(1):10.1128/microbiolspec.VMBF-0012-2015. 3) Abby SS, Cury J, Guglielmini J, Néron B, Touchon M, Rocha EPC. Identification of protein secretion systems in bacterial genomes. Scientific Reports. 2016;6:23080.

Dersin İçeriği

Proteinlerin membrana yönlendirilmesi, SEC transfer sistemi, TAT protein taşıma sistemi, Membran proteinlerinin biyogenezi, Şaperonların salgı sistemleri ile ilişkisi, Gram negatif bakterilerde salgı sistemleri, Gram pozitif bakterilerde salgı sistemleri, salgılanan ürünler ve biyolojik işlevleri.

Dersin Amacı

Protein salgı sistemleri makromoleküllerin hücre dışına atılmasında veya hücre içine alınmasında görev yapan en önemli sistemlerdir. Bu ders boyunca proteinlerin membranlar arasında nasıl taşındığını, hücre dışına ve hücre içine nasıl salgılandıklarını anlatılmaya çalışılacaktır. Salgı sistemlerinin biyolojik fonksiyonları da patojen mikroorganizmalara yoğunlaşılarak anlatılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Membrana protein yönlendirilmesi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Cell_and_Molecular_Biology/Book%3A_Cells_
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21471/
2 SEC translokasyon sistemi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
SEC pathway.pdf
3 TAT protein taşıma sistemi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654714/
4 Plazma membran proteinlerinin kurulması https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874534206800565
5 Dış membran proteinlerinin biyogenezi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5778897/
6 Şaperonlar ve protein salgı sistemleri Chaperone networking.pdf
7 Vize sınavı
8 Tip I protein salgı sistemi Type I secretion.pdf
9 Tip II protein salgı sistemi Type II secretion.pdf
10 Tip III protein salgı sistemi Type III secretion.pdf
11 Ototaşıyıcılar Autotransporter protein secretion.pdf
12 Bakteriyosinlerin taşınması Bacteriocin.pdf
13 Kamçı yapısının biyogenezi Flagella.pdf
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697576 Prokaryotik Salgı Sistemleri çeşitlerini açıklar
2 1697577 Membran proteinlerinin biyogenezini açıklar
3 1697578 Şaperonların salgı sistemleri ile etkileşimini açıklar
4 1697579 Salgılanan ürünleri açıklar
5 1697580 Patojenitede salgı sistemlerinin önemini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr