Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Sevim ALIŞIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste kaynak olarak Prof. Dr. Süleyman Gündüz' ün "Metalurjide Faz Diyagramları" adlı kitabı kullanılmaktadır. Bunun dışında; 1. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Prof. Dr. Temel Savaşkan 2. Doç Dr. Hüseyin Uzun, Prof. Dr. Fehim Fındık, Prof. Dr. Serdar Salman, “Malzeme Biliminin Temelleri”, Değişim Yayınları, 2008 . 3. Doç. Dr. Ahmet Karaaslan, “Mühendislik Alaşımları İçin Faz Diyagramları”, Literatür Yayınları, 2010. 4. Prof. Dr. Kaşif Onaran, “Malzeme Bilimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000. 5. Donald R Askeland, The Science Engineering of Materials third edition, University of Missouri-Rolla, “Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri cilt 1 ve 2”, 3. baskı, Çeviri: Mehmet Erdoğan, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 6. Yrd.Doç. Dr. Hayri Ün, Ders Notları, Pamukkale Üniversitesi, 2007. 7. Yıldız Teknik Üniversitesi, Ders Notları

Dersin İçeriği

Metaller kristal örgüleri, Alaşımların oluşumu, Tek Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları: İki Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları; İki bileşenli denge diyagramlarında sıvıların katılaşması, saf metallerin ve alaşımların Faz Denge Diyagramlarının hazırlanması, Demir-karbon faz diyagramı

Dersin Amacı

Öğrencilere faz diyagramlarını tanıtarak, iki bileşenli alaşımlara ilişkin faz analizleri yapmayı öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metal ve Alaşımların Yapısı, Hume Rothery Kuralları Sevim Alışır İleri Faz diyagramları .pdf
2 Katılaşma süreçleri (Katılaşma termodinamiği,Homojen ve heterojen çekirdeklenme,düzlemsel ve dendritik(dallantılı)büyüme)
3 Faz diyagramlarına giriş, mikro yapı, faz, denge koşulları (Sistem, Bileşen ve Faz Dengesinin Tanımı)
4 Faz diyagramlarından elde edilebilecek veriler. Çözeltilere ilişkin bazı kavramlar, katı çözelti, çözünürlük, fazlar ve eriyebilirlik.
5 Tek bileşenli sistemlerin faz diyagramları, allotropi(polimorfizm)
6 Sıcaklık -zaman grafiklerinden(soğuma eğrilerinden) faz diyagramlarının oluşturulması
7 Katı ve sıvı durumunda her oranda çözünen iki komponentli sistemde soğuma eğrileri ve faz diyagramı, dengedeki fazların belirlenmesi
8 Gibbs faz kuralı, serbestlik derecesi Bağ kuralı ve terazi(kaldıraç) kuralı ile faz miktalarının ve içeriğinin belirlenmesi
9 Arasınav
10 Katı fazda kısmen çözünen yada hiç çözünmeyen ikili sistemlerin faz diyagramları
11 Ötektik,Peritektik, monotektik ve sintektik dönüşüm Katı-Katı faz dönüşümleri, Metallerarası fazlar ve bileşikler
12 Demir- karbon faz diyagramı
13 Çeliklerin Isıl işlemleri Isıl işlemlerde faz diyagramlarının kullanılması
14 Üç Bileşenli Sistemler, Eşsıcaklık Kesitleri ve Düşey Kesitler, Üçlü alaşımları katılaşması ve Levye Kuralının Uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 12 3 36
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548655 Öğrenci, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Faz denge diyagramları neden ve nasıl kullanılır sorusuna cevap verir. Ortam koşulları (sıcaklık, basınç ve bileşim) değiştikçe farklı mekanik özellikler sergileyen fazlar oluştuğunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr