Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Sinem Çevik *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mühendisler için Korozyon, Hayri Yalçın ve Timur Koç, TMMOB, 1998. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. D. Callister (8. baskıdan çev. Kenan Genel), Nobel Y. D., 2013.

Dersin İçeriği

Korozyona giriş, korozyonun elektrokimyasal temelleri, Korozyon hızının ölçümü, Korozyon Türleri, Korozyondan korunma ilkeleri

Dersin Amacı

Korozyonun kontrol altına alınabilmesi için korozyonun tanımlanması, nedenlerinin irdelenmesi, korozyon hızının ölçülmesi ve korozyona karşı önlemlerin alınması ve uygun malzeme seçimi konusunda ilkelerin belirlenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyondan kaynaklanan ekonomik kayıplar
2 Korozif ortamlar
3 Korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyon hücresi, korozyon oluşumu
4 Polarizasyon ve türleri, hidrojen aşırı potansiyeli, korozyon hızına polarizasyonun etkisi
5 Pasiflik, korozyon hızı hesaplama metotları
6 Korozyonun sınıflandırılması ve türleri, Homojen korozyon, galvanik korozyon
7 Korozyon türleri
8 Korozyon türleri
9 Ara Sınav
10 Hidrojenle bozulma, mikrobiyolojik korozyon ve yüksek sıcaklık korozyonu
11 Korozyondan korunmanın ilkeleri, ara yüzeyle ilgili tedbirler
12 Katodik ve anodik koruma
13 Korozyonda malzeme seçiminin ilkeleri
14 Ortamla ilgili tedbirler;inhibitörler, Tasarım aşamasında alınacak tedbirler
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 70 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
36 Rapor 1 24 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559592 Korozyonun tanımını ve ekonomik boyutunu değerlendirir.
2 1559590 Korozif ortamları ve korozyonun elektrokimyasal temellerini kavrar.
3 1559588 Korozyon hızının ölçümünde temel kavramları ve metotları kavrar ve bu konuyla ilgili hesaplamalar yapar
4 1559589 Korozyon türlerini teşhis eder ve korozyon türlerinin önleme yollarını yorumlar.
5 1559591 Korozyon kontrolünde ortamla ilgili tedbirleri ve malzeme tasarımının ilkelerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr