Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ve Prof. Dr. Sabri Kayalı İTÜ KimyaMetalurji Fakültesi, Ofset Atölyesi, İstanbul 1986 Önerilen diğer kaynaklar: 1. https://muhendishane.org/derslik/mekanik-dersleri/ 2. Ashby, M.F., Jones, D.R.H. (1983). Engineering Materials, An Introduction to their Properties and Applications, Pergamon Press, Oxford, 3. Dieter, G.E. (1988). Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Book Company, London. 4. Meyers, M.A., Chawla, K.K. (1984). Mechanical Metallurgy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Dersin İçeriği

Atomik Bağ ve Kristal Yapı; Kristal Yapılarda Elastik Davranış; Kırılma Mekaniğinin Temelleri; Malzemelerin Kırılma Mukavemeti; Kristal Yapılarda Plastik Deformasyon; Sürünme; Yorulma; Malzemelerde Mukavemet ve Tokluğun Artırılması

Dersin Amacı

Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerilme ve birim şekil değiştirmenin tanımları, Poission oranı, Elastik ve plastik şekil değişimi
2 Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri (Hook Kanunu ve Holloman denklemi), mukavemet hipotezleri (Tresca ve Von Mises Hipotezi)
3 Malzemelerin yapısını oluşturan etkileşimler (kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler)
4 Katılarda atomik düzenlenme, Kristal ve amorf yapılar, kristal örgü hataları
5 Kristal yapılı malzemelerin teorik mukavemetleri, dislokasyonların ve dislokasyon genişliğinin mukavemet üzerine etkisi (Peierls), plastik deformasyon mekanizmaları
6 Mukavemet artırma yöntemleri (Alaşımlandırma, deformasyon sertleşmesi, Çökelme sertleştirmesi), çok taneli yapılarda tane büyüklüğünün akma mukavemetine etkisi (Hall-Petch)
7 Sürekli ve süreksiz akma gösteren malzemelerin gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri, lüders bantları, statik ve dinamik gerinim yaşlanması, Plastik kararsızlık (considere kriteri), deformasyon sertleşmesi üssü değerinin belirlenmesi ve önemi
8 Gerilme -birim şekil değiştirme eğrisine etki eden unsurlar, deformasyon hızının etkisi, Malzemelerin sertliği
9 ARASINAV
10 Kırılma tipleri, çatlaksız ve çatlaklı malzemede maksimum kırılma mukavemeti, gerilme yoğunlaşması, sıcaklığın kırılmaya etkisi, darbe deneyi, Kırılma tokluğu (Irwin ve Griffith Teorisi)
11 Yorulma tanımı, wöhler diyagramları, yorulma dayanım sınırı, yorulma türleri ve yorulma ömrüne etki eden faktörler
12 Sürünme testi, sürünme eğrileri, sürünmeye gerilmenin ve sıcaklığın etkisi
13 Sürünme tipleri, sürünme ömrüne sıcaklığın etkisi, sürünmeye dirençli malzemelerin dizaynı
14 Öğrencilerin ödev sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
9 Problem Çözümü 14 1 14
11 Soru-Yanıt 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 1 24 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499758 Yorulma ve sürünmeyi tanımlar
2 1499760 Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyon mekanizları ve Mukavemet artırma yöntemlerini sıralar
3 1499759 yorulma ve sürünmeye etki eden unsurları sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr