Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin amacı, Termodinamik ve kinetik ilkeler, Gibbs serbest enerjisi, kimyasal potansiyeller, Termal, mekanik ve kimyasal denge, Süreç itici kuvvetler ve denge Polimorfizmi, P-T diyagramları, ikili faz diyagramları
2 Faz geçişleri: tekli sistemler Gibbs faz kuralı, faz diyagramları Geçiş türleri: allotropik, düzen bozukluğu, elektronik, Birinci dereceden faz geçişleri: özelliklerde "sıçramalar" Toplu v. Arayüzey hususları, Geçiş oranları, kinetik dirençler, metastabilite
3 Sonsuz sistemlerde difüzyon Bileşimdeki gradyanlar, kütle akısı Fick'in 1. yasası: bileşen akıları Difüzivite Normal ve "yokuş yukarı" difüzyon, spinodallar
4 Difüzyon denkleminin çözümleri Fick’in 2. yasası Kütle korunumu, akıların ıraksaması Sınır koşulları, hata fonksiyonu çözümü Grube-Jedele çözümü, zaman etiketleri Difüzyonel penetrasyon: uygulamalar
5 Difüzyon kaynaklı faz değişimi İzotropik ve izotropik olmayan katılarda difüzivite Düzlemsel kaynaklar: İnce film çözeltisi, izleyici difüzyon Difüzanların parabolik penetrasyonu
6 Katılarda Difüzyon Mekanizmaları Arayer difüzyonu Yerdeğişimli difüzyon Arayer atomu mekanizması Doğrudan değişim Halka mekanizması Boşluk destekli difüzyon Rastgele yürüyüşler Monte Carlo simülasyonları Einstein’ın D formülasyonu
7 Ara sınav
8 Difüzyonel büyüme ve çözünme Sonsuz ve yarı sonsuz sistemler için çözümler Stefan'ın izotermal faz büyümesi için durumu Küresel uzaylar: çökeltilerin büyümesi ve çözülmesi Yarı-statik yaklaşımlar: süperdoymanın etkisi Difüzyon sınır katmanları, "büyük dönüşümler
9 Boşluk Destekli difüzyon Monovaküller Denge kafes monovasans konsantrasyonu İçsel Difüzivite Açık Pozisyon Etkileşimleri Deneysel teknikler ve veriler Divacancies
10 Difüzyon-Reaksiyon Difüzyon-Reaksiyon Şemaları Doğrusal Difüzyon Reaksiyonu Sınır şartları Kararlı Durum Akısı Péclet Numaras
11 Kristal katılarda difüzyon mekanizmaları İkame difüzyon Yayılma bağımlılıkları Kusurlar ve korelasyon
12 Katılarda Difüzyonel Dönüşüm Çekirdeklenme ve Büyüme Çökelti Büyümesi
13 Genel Dönüşüm Kinetiği - TTT Diyagramları Yaşla Sertleşen Alaşımlarda Yağış Demir bazlı alaşımda dönüşüm
14 Genel tekrar
15 Final sınavı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr