Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr .Elif DİKMETAŞ YARDAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabuncuoğlu Zeyyat, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi. Yıldız Müge Leyla, Saruhan Şadi Can, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, İş analizi ve iş dizaynı, İş tanımları, İş gerekleri, İş analizi, İş etüdü, İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci, Personel Sağlama Ve Seçme, Personel Hareketliliği, Eğitim ve geliştirme, İnsan Kaynaklarında eğitim, Eğitim Planlaması, Eğitim Yöntemleri, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirmenin Amaçları, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri, Kariyer Yaklaşımları, İş Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği, Şikayet ve Disiplin Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Şikayet ve Disiplin, İletişim, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar, Uluslararası Temin, Uluslararası Seçim, Uluslararası Eğitim-Geliştirme, Kariyer Geliştirme, Uluslararası Ücret Yönetimi, Uluslararası Performans Yönetimi, Uluslararası Endüstri İlişkisi.

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar; konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 1.pptx,
2 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi, İş Etüdü, İş Tasarımı, İş Tanımları, İş Gerekleri SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 2.pptx,
3 İnsan Kaynakları Planlaması SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 3.pptx,
4 Personel Sağlama ve Seçme, Personel Hareketliliği SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 4.pptx,
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 5.pptx,
6 İnsan Kaynaklarında Performans Değerlemesi SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 6.pptx,
7 Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri, Kariyer Yaklaşımları SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 7.pptx,
8 İş Değerleme SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 8.pptx,
9 Ara Sınav
10 ücret yönetimi SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 10.pptx,
11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Sistemleri SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 11.pptx,
12 Personel Sağlığı ve İş Güvenliği SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 12.pptx,
13 Sendikalar ve Toplu Sözleşme SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 13.pptx,
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - HAFTA 14.pptx,
15 final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 10 3 30
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186977 Sağlık Kurumlarında etkili sağlık insan gücü yönetimini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr