Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Erol, (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayıncılık DİNÇER Ömer, (1989), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 5.Baskı, Beta Yayıncılık ÜLGEN, Hayri, MİRZE, Kadri (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. Baskı, İstanbul

Dersin İçeriği

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme konuları anlatılır.

Dersin Amacı

Sağlık kurumlarında stratejik yönetim hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stratejik Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Kurumlarında Stratejik Karar Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetimi 1.Hafta.pptx,
2 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2. Hafta.pptx,
3 Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme, Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3. Hafta.pptx,
4 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönlendirme Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 4. Hafta.pptx,
5 Sağlık Kurumlarında Stratejik Seçeneklerin Belirlenmesi Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 5. Hafta.pptx,
6 Sağlık Kurumlarında Stratejilerin Uygulanması Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 6. Hafta.pptx,
7 Sağlık Kurumları Stratejilerinin Uygulanmasında Örgüt Kültürü Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 7. Hafta.pptx,
8 Sağlık Kurumları Stratejilerinin Uygulanmasında Liderin Rolü Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 8. Hafta.pptx,
9 ARA SINAV
10 Sağlık Kurumları Stratejilerinin Uygulanmasında Yenilik Yönetimi Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 10. Hafta.pptx,
11 Sağlık Kurumları Stratejik Kontrol, Sağlık Kurumları İşletme İşlevlerinde Stratejik Yönetim Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 11. Hafta.pptx,
12 Sağlık Kurumları Yönetiminde Stratejik Felsefe Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 12. Hafta.pptx,
13 Sağlık Kurumları Stratejik Yönetiminde Kullanılabilecek Teknikler Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 13. Hafta.pptx,
14 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulama Örneği: Acil Serviste Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulama Örneği: Stratejik Yönetim Yaklaşımı ve Acil Durum Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulama Örneği: Sağlık Kurumlarında Kalite İyileştirme Çalışmalarında Strateji Geliştirme Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 14. Hafta.pptx,
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
18 Örnek Vaka İncelemesi 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341114 Stratejik Yönetim kavramını anlar.
2 1341115 Stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlari bilir.
3 1341116 Stratejik Yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4 1341117 Stratejik yönetimin unsurlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr