Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul Güzem Can Yay., 2016. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yay., 2017.

Dersin İçeriği

1- Bilimsel düşünme yöntemleri 1- Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, 3- Bilimsel araştırma nasıl yapılır, 4- Araştırma tasarısı, 5- Kütüphanelerden kaynak derleme, 6- Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı, 7- Metin aktarmaları, 8- Bilimsel yazıda dil etkinliği, 9- Araştırmada İnternet'ten yararlanma, 10- Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme, 11- Etik ve ahlak kavramları, 12- Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, 13- Meslek etiği, 14- Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilimsel ve mesleki etik ve temel kavramları hakkında bilgi vermek. Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve ahlakı kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel düşünme yöntemleri 1. HAFTA.pdf,
2 Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, 2. HAFTA.pdf,
3 Bilimsel araştırma nasıl yapılır, 3. HAFTA.pdf,
4 Araştırma tasarısı, 4. HAFTA.pdf,
5 Kütüphanelerden kaynak derleme, 5. HAFTA.pdf,
6 Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı, 6. HAFTA.pdf,
7 Metin aktarmaları, 7. HAFTA.pdf,
8 Bilimsel yazıda dil etkinliği, 8. HAFTA.pdf,
9 Ara sınav
10 Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme, 10. HAFTA.pdf,
11 Etik ve ahlak kavramları, 11. HAFTA.pdf,
12 Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, 12. HAFTA.pdf,
13 Meslek etiği, 13. HAFTA.pdf,
14 Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk 14. HAFTA.pdf,
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279741 Bilimsel düşünce yöntemini açıklayabilir,
2 1279742 Araştırma türlerini ve veri toplama yöntemlerini açıklayabilir,
3 1279743 Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını anlatıp uygulayabilir,
4 1279744 Kütüphane araştırması yapabilir;
5 1279745 Kaynak gösterme yöntemlerini uygulayabilir;
6 1279746 Metin aktarma yöntemlerini uygulayabilir,
7 1279747 Bilimsel yazı yazma yöntemini uygulayabilir,
8 1279748 Araştırmalarında İnternet'i etkin bir biçimde kullanabilir.
9 1279749 Etik ve ahlak kavramları ile etik türlerini anlatabilir,
10 1279750 Etik ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sayabilir;
11 1279751 Meslek etiği ve etik dışı davranışlar konusunda bilgi aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 1 5 2 5 4 5 2 3
2 4 2 3 1 5 2 5 4 5 2 3
3 4 3 2 1 5 2 4 4 5 2 3
4 4 3 2 1 4 2 5 4 5 2 3
5 4 3 2 1 5 2 5 4 5 2 3
6 4 3 2 1 5 2 5 4 5 2 3
7 4 3 2 1 5 2 5 4 5 2 3
8 4 3 2 1 5 2 5 4 5 2 3
9 3 3 2 2 4 2 5 4 5 2 3
10 5 5 2 2 5 2 5 4 5 2 3
11 4 4 2 2 5 2 5 4 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr