Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Türker YARDAN, Doç.Dr.A.Tevfik Sünter *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tatar, Mehtap, Sağlık Politikaları,Hacettepe Üniversitesi Ders notu Yıldırım Hasan Hüseyin, Yıldırım Türkan, (2011), Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Türkiye, Seçkin Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sosyal güvenlik sisteminin tanımı, amacı ve fonksiyonları, Türkiye’de ve dünyada uygulanan sağlık politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri, sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları

Dersin Amacı

Sağlık politikası: felsefi yaklaşımlar, sağlık politikası: ideolojik yaklaşımlar, sağlık politikalarında çağdaş gelişmeler, sağlık politikası analizi: yöntem ve uygulamalar, Türk sağlık politikasının modern yaklaşımlar çerçevesinde analizi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Sağlık Politikası ve Planlaması: Temel Kavramlar
2 Politika Belirleme ve Güç Teorileri
3 • Politika Gündemi Belirleyicileri
4 Global Sağlık Politikaları
5 • Sağlık Reformu Döngüsü •
6 Kontrol düğmesi: Finansman
7 exam
8 • Kontrol düğmesi: Ödeme •
9 Kontrol düğmesi: Organizasyon
10 • Kontrol düğmeleri: Düzenleme ve Davranış
11 • Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
12 Türkiye Sağlık Göstergeleri
13 • Türkiye Sağlık Göstergeleri •
14 Türkiye Sağlık Politikaları ve Reformları
15 Türkiye Sağlık Politikaları ve Reformları
16 final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110501 1402347 Sağlık politikası hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75264 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75265 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75260 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75263 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75261 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75262 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75255 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75256 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75257 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75258 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75259 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr