Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Polat TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat ; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bursa Ekin Yay., 2015.

Dersin İçeriği

1- İş Hukuk ve ilgili kavramlar 2- İş Hukukunun tarihsel gelişimi 3- İş hukukunun temel özellikleri 4- İş hukukunun kaynakları 5- İş sözleşmesi 6- Ücretler 7- Çalışma süreleri 8- Dinlenme süreleri 9- İş Sağlığı ve Güvenliği 10- Sendikalar Hukuku 11- Toplu İş Sözleşmesi Hukuku 12- Grev ve Lokavt 13- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Değerlendirilmesi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin iş hukuku alanında temel kavramları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin geliştirilmesiyle Türk İş Kanunu ile birlikte İş Kanunu kapsamına giren yasalar hakkında genel ve incelikli bilgilere vakıf olabilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk kavramı, hukukun amacı ve bölümleri
2 İş Hukuku ve diğer iş hukuku kavramları
3 İş Hukukunun tarihsel gelişimi
4 İş hukukunun kapsamı ve özellikleri
5 İş hukukunun kaynakları
6 Bireysel İş Hukuku - İş Sözleşmesi
7 Ücretler, çalışma süreleri,
8 Dinlenme süreleri
9 İş sağlığı ve güvenliği
10 Toplu İş Hukuku - Sendikalar Hukuku: Sendika kavramı ve türleri
11 Sendika hürriyeti, Sendika ve Konfederasyonların kuruluş esasları
12 Sendikal faaliyetler
13 Toplu İş Sözleşmesi Hukuku İş sözleşmesinin genel esasları, yapılması, uyuşmazlıkları
14 Grev ve lokavt
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 12 12
24 Seminer 1 30 30
27 Makale Yazma 2 40 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277454 Bireysel iş hukuku alanında yer alan kavramları açıklayabilir ve yorumlayabilir
2 1277455 Toplu iş hukuku alanındaki kavramları açıklayabilir ve yorumlayabilir.
3 1277456 İş hukukunun kaynaklarını açıklayabilir.
4 1277457 Sözleşme, ücretler, çalışma ve dinlenme sürelerini açıklayabilir
5 1277458 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hukuku alanında temel bilgileri açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 5 1 1 2 3 2 3 1
2 4 4 2 5 1 1 2 3 2 3 1
3 4 3 2 5 1 1 2 3 2 3 1
4 4 4 2 4 1 1 2 3 2 3 1
5 4 4 2 5 1 1 2 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr