Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN, Yard.Doç.Dr.Yetkin BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar ve pazarlamanın önemi, Sağlık hizmetlerinin özellikleri, Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri, Pazarlama planlaması, Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları, Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri, Hedef Pazar bölümleme, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, Fiyat, Tutundurma Kavramı, Tedarik zinciri yönetimi kapsamı, Dağıtım kanalı kararları, Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması, Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği, Marka kavramı

Dersin Amacı

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetiminin Önemi, Pazarlama ilke ve tekniklerinin sağlık kurumları için uygulanabilirliği ve sağlık sektöründe pazarlama uygulamalarının geleceği.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama ile ilgili temel kavramlar Sağlık Hizmetleri’nde Pazarlamanın önem kazanmasında etkili olan faktörler
2 Hizmetlerin özellikleri Hizmet sektörünün gelişimi Sağlık hizmetlerinin özellikleri Tüketici, müşteri ve hasta kavramları Sağlık Hizmetlerinde Tüketici davranışları Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler
3 Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri
4 Pazarlama planlaması Kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri
5 Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları Örgütsel pazarların yapısı ve davranışları
6 Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri Pazar ölçümlemesi
7 Vize sınavı
8 Hedef Pazar bölümleme Pazar konumlaması
9 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması Sağlık kurumları için ürün/hizmet karması Sağlık Hizmetlerinde ürünün yaşam seyri
10 Fiyat Fiyat kapsamı ve tanımları Fiyat bileşenleri Fiyat politikaları Fiyatlandırma yöntemleri
11 Tutundurma Kavramı, amacı ve önemi Tutundurma ve iletişim sistemi Tutundurma karması elemanları: Reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma
12 Tedarik zinciri yönetimi kapsamı Dağıtım kanalı kararları Dağıtım kanalı tasarımına ilişkin ilkeler Kanal yönetimi ilkeleri Lojistik kavramları Lojistik sisteminin amacı ve tasarımı Perakendecilik
13 Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması
14 Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik dışı uygulamalar Sağlık hizmetlerinde reklamın etik yönü
15 Marka kavramı Marka ile ilgili kavramlar Sağlık hizmetlerinde marka kavramı ve önemi
16 Exam

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97856 1458389 sağlık hizmetleri pazarlaması hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
97856 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr