Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım Selami (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010. Tengilimoğlu Dilaver, Işık Oğuz, Akbolat Mahmut, (2012), Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara.

Dersin İçeriği

Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş, Sağlık Kurumlarında Kuruluş Çalışmaları, Türkiye Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Ekip Çalışması, Sağlık Kurumlarında Afet Yönetimi , Sağlık Kurumlarında Acil Servis Yönetimi, Hekim Performans Yönetimi

Dersin Amacı

Öğrencilerin sağlık sisteminin yapı ve işleyişiyle hastane örgütünün yapı ve işleyişini programdaki diğer derslere temel olacak şekilde, anlamalarını amaçlamaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş
2 Sağlık Kurumlarında Kuruluş Çalışmaları
3 Türkiye Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi
4 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
5 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
6 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
7 ara sınav
8 Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yönetimi
9 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
10 Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi
11 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Kıyaslama Değişim Mühendisliği
12 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Ekip Çalışması
13 Sağlık Kurumlarında Afet Yönetimi
14 Sağlık Kurumlarında Acil Servis Yönetimi
15 Hekim Performans Yönetimi
16 final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 3 30
49 Performans 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519664 Profesyonel sağlık yöneticisi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr