Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul Güzem Can Yay., 2016. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yay., 2017.

Dersin İçeriği

1- Bilimsel düşünme yöntemleri 1- Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, 3- Bilimsel araştırma nasıl yapılır, 4- Araştırma tasarısı, 5- Kütüphanelerden kaynak derleme, 6- Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı, 7- Metin aktarmaları, 8- Bilimsel yazıda dil etkinliği, 9- Araştırmada İnternet'ten yararlanma, 10- Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme, 11- Etik ve ahlak kavramları, 12- Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, 13- Meslek etiği, 14- Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilimsel ve mesleki etik ve temel kavramları hakkında bilgi vermek. Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve ahlakı kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel düşünme yöntemleri
2 Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri,
3 Bilimsel araştırma nasıl yapılır,
4 Araştırma tasarısı,
5 Kütüphanelerden kaynak derleme,
6 Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı,
7 Metin aktarmaları,
8 Bilimsel yazıda dil etkinliği,
9 Araştırmada İnternet'ten yararlanma,
10 Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme,
11 Etik ve ahlak kavramları,
12 Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler,
13 Meslek etiği,
14 Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519645 Bilimsel düşünce yöntemini açıklayabilir,
2 1519646 Araştırma türlerini ve veri toplama yöntemlerini açıklayabilir,
3 1519647 Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını anlatıp uygulayabilir,
4 1519648 Kütüphane araştırması yapabilir;
5 1519649 Kaynak gösterme yöntemlerini uygulayabilir;
6 1519650 Metin aktarma yöntemlerini uygulayabilir,
7 1519651 Bilimsel yazı yazma yöntemini uygulayabilir,
8 1519652 Araştırmalarında İnternet'i etkin bir biçimde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr