Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Türker YARDAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları. Editör Akdağ, R. (2010), Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2010), Sağlık Bakanlığı, Ankara. Tengilimoğlu, D. (Ed.) (2018). Sağlık Politikası, Nobel Yayınevi, Ankara Sağlık Politikaları ile ilgili mevzuat

Dersin İçeriği

Sağlık Politikası ve Planlaması Temel Kavramlar, Politika Belirleme ve Güç Teorileri, Politika Gündemi Belirleyicileri, Global Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu Döngüsü, Kontrol Düğmesi: Finansman, Kontrol Düğmesi: Ödeme, Kontrol Düğmesi: Organizasyon, Kontrol Düğmesi: Düzenleme, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme, Türkiye’de Sağlık Göstergeleri, Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformları

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları karşılaştırmalı olarak işlenerek sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sosyal güvenlik sisteminin tanımı, amacı ve fonksiyonları, Türkiye’de ve dünyada uygulanan sağlık politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri, bunların sağlık sektörüne etkileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları da bu ders kapsamı içinde incelenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencilerin yukarıda sözü geçen konularda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Politikası ve Planlaması Temel Kavramlar Yok Yok
2 Politika Belirleme ve Güç Teorileri Yok Yok
3 Politika Gündemi Belirleyicileri Yok Yok
4 Global sağlık politikaları Yok Yok
5 Sağlık Reformu Döngüsü Yok Yok
6 Kontrol Düğmesi: Finansman Yok Yok
7 Kontrol Düğmesi: Ödeme Yok Yok
8 Kontrol Düğmesi: Organizasoyon Yok Yok
9 Kontrol Düğmesi; Düzenleme Yok Yok
10 Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme Yok Yok
11 Türkiye'de sağlık göstergeleri Yok Yok
12 Türkiye sağlık göstergeleri Yok Yok
13 Türkiye'de sağlık politikaları ve reformları Yok Yok
14 Türkiye'de sağlık politikaları ve reformları YOK YOK

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 63
34 Okuma 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519819 Sağlık politikaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr