Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Ahmet Tevfik SÜNTER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Inayet Aydın, PAGEM,-2012, ANKARA. 2. Meslek Etiği, Hüseyin Ali Kutlu, NOBEL-2011, ANKARA. 3. Mesleki Etik, Alptekin Sökmen, Serdar Tarakçıoğlu, DETAY-2011, ANKARA. 4.Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Nesrin Çobanoğlu, EFLATUN-2009, ANKARA. 5.Tıp Etiği, Erdem Aydın, GÜNEŞ-2006, ANKARA.

Dersin İçeriği

Etiğin tanımı ve etiği oluşturan unsurlar, mesleksel etik, örgütsel etik, yönetsel etik, sağlık kurumları yönetiminde etik, yönetimden uyulması beklenen etik davranışlar, yönetimde etik dışı davranışlar, etik dışı davranışların ussallaştırılması ve etik karar verme süreci, , hasta-hekim ilişkisinde etik, hasta hakları.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı etiğin tanımını ve sağlık kurumları yönetiminde etik uygulamaların neler olduğunu öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik kavramı, gelişimi ve ilişkili kavramlar
2 Mesleki Etik
3 Örgütsel Etik
4 Yönetsel Etik
5 Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler
6 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
7 Etik Dışı Davranışların Ussallaştırılması ve Etik Karar Verme Süreci
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık Yönetiminde Temel Etik İlkeler-I
10 Sağlık Yönetiminde Temel Etik İlkeler-II
11 Sağlık Yönetiminde Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
12 Sağlık Kurumlarının ve Sağlık Personelinin Etik Sorumlulukları
13 Hasta-Hekim İlişkisinin Etik Çerçevede İncelenmesi
14 Hasta Hakları
15 Ülkemizde Hasta Hakları Mevzuatı
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519667 Etiğin tanımını yapabilir ve etiği oluşturan unsurları listeleyebilir
2 1519670 Mesleksel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
3 1519673 Örgütsel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
4 1519674 Yönetsel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
5 1519671 sağlık kurumları yönetiminde etiğin yerini ve önemini açıklayabilir
6 1519672 Yönetimden uyulması beklenen etik davranışları sayabilir ve açıklayabilir
7 1519675 Hasta-sağlık çalışanı ilişkisinde etiğin yerini ve önemini açıklayabilir
8 1519668 Hasta hakları konusundaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri sayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr