Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr. M.Burak KAYAOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Osman OKKA, Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010. Yrd. Doç. Dr. Ahu GÜZEL, İşletme Finansmanı, İlya İzmir Yayınevi, İzmir, 2013. Yasemin AKBULUT, Bayram GÖKTAŞ, İsmail AĞIRBAŞ, Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN, Doğanay PAYZINER, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Edt. İsmail AĞIRBAŞ), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 2013.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde öğrencilere; Finans Kavramı, Finansal Yönetim Fonksiyonu, Finansal Planlama ve Bütçeleme, Aktiflerin Yönetimi, Finansal Örgütlenme, Paranın Zaman Değeri, Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Alacakların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Stokların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Varlıkların ve Kaynakların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemi, Sağlık Kurumlarında Finansal Denetim ve Analiz konularında gerekli bilgiler verilecektir.

Dersin Amacı

Sağlık kurumları işletmelerinde finansman ihtiyacını tespit ederek, uygun fon bularak kaynakların varlıklar arasında doğru dağılımını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finans Kavramı, Finansal Yönetimin Gelişimi, Finansal Amaç, Sağlık Kurumlarında Finansal Gelişmesine Etki Eden Faktörler ve Finansal Yöneticinin Görevleri
2 Finansal Piyasalar, Finansal Tablolar, Finansal Yönetimin Diğer Disiplinler ile Olan İlişkisi
3 Finansal Planlama, Planlama Çeşitleri, Planlama ve Bütçeleme, Sağlık Kurumlarında İşletme Bütçesi
4 Kamu Sağlık Kurumları Bütçesi, Sağlık Kurumlarında Döner Sermaye İşletme Bütçesi
5 Türkiye Sağlık Sisteminin Organizasyonel Yapısı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
6 Üniversiteler ve Bağlı Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme, Üniversite Döner Sermayeleri Yönetim ve Örgüt Yapısı, Üniversite Hastanelerinde Finansal Örgütlenme, Özel Sağlık Kurumlarında Örgütlenme
7 Paranın Zaman Değeri, Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi
8 Vize haftası
9 Sağlık Kurumlarında Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Alacakların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Stokların Yönetimi
10 Sağlık Kurumları Açısından Duran Varlık Yatırımlarının Önemi, Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlık Yatırım Türleri, Sağlık Kurumlarında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Sermaye Bütçelemesi, Duran Varlık Yatırımlarında Satın Almayı Alternatif Yöntemi, Finansal Kiralama (Leasing)
11 Sağlık Kurumlarında Kaynakların Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Borçla (Yabancı Kaynak) Finansman, Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakla Finansman
12 Sermaye Maliyeti, Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar, Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi, Finansman Kararlarının Önemi ve Dikkate Alınması Gereken Konular
13 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemi, Sağlık Kurumlarında Finansal Denetim
14 Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz
15 Final haftası
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519678 Sağlık kurumlarında finansal yönetimi kapsamını öğrenir.
2 1519679 Sağlık kurumlarında finansal planlama ve bütçe yapabilir.
3 1519680 Sağlık kurumlarında finansal örgütleme süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4 1519681 Sağlık kurumlarında varlık yönetimi ve kaynak yönetimini takip edebilir.
5 1519682 Sağlık kurumlarında finansal analiz ve denetim yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr