Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KURTER, A., 1989. "Gökçeada Jeomorfolojisi", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 06: 47-60. KORKMAZ, H., 2006, “Antakya’da Zemin Özellikleri ve Deprem Etkisi Arasındaki İlişki”, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: IV, Sayı:2, sf.47-63, Ankara. MADDY, D., DEMİR, T., BRİDGLAND, D.R., WELDKAMP, A., STEMERDİNK, C., SCHRİEK, T.V., WESTAWAY, R., 2008, “The Early Pleistocene development of the Gediz River, Western Turkey: An upliftdriven, climate-controlled system?. International, Quaternary 189, 115-128. KAYAN, İ., 1998, “Yeni yaklaşımlarla Türkiye'nin Plio-Kuaterner paleocoğrafyası”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 6 ("21. Yüzyıla Doğru Türkiye" Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı) s. 189-197. Ankara. İZBIRAK, R., 1991, “Yerbilimi Bilgileri”, MEB. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi: 155. GÜNEY, E., 1999, “Jeomorfoloji Uygulaması”, Basılı Kitabı. GÜNEYSU, A. C., 1989. "Karst Araştırmalarında Jeomorfolojinin Rolü", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 06: 137-142. GÜNEYSU, A. C., 1990. "Karst Akiferleri", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 07: 131-135. EROL, O., 1992. "Türkiye'deki Deniz Yüzeyi Yükselmesinin Geçmişte ve Gelecekteki Etkileri, Bu Yönden Alınması Gerekli Önlemler", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 09: 21-43.

Dersin İçeriği

Türkiye Jeomorfolojisinin Analizi Türkiye Jeomorfolojisinin Yapısal Özellikleri ve Örneklenmesi Yapısal Jeomorfolojik Şekiller ve Oluşumlar

Dersin Amacı

Türkiye'nin Yapısal Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfoloji Ve Tanımlaması
2 Jeomorfolojinin Prensipleri
3 Yapısal Jeomorfoloji ve Önemi
4 Yapısal Jeomorfolojik Şekiller
5 Türkiye'de Yapısal Jeomorfolojik Şekillere Örnekler
6 Yatay Yapı
7 Monoklinal Yapı
8 Faylı Yapı
9 Kıvrımlı Yapı
10 Ara Sınav
11 Volkanik Yapı
12 Diskordans Yapı
13 Türkiye'den Örnekler
14 Türkiye'de Aktif Morfolojik Gelişim Üniteleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
36 Rapor 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180201 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek;
2 1190264 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek
3 1166146 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek
4 1191421 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek
5 1193070 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr