Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Erol, O. 1979. Dördüncü Çağ. Ankara Üniversitesi, Coğrafya Araştırma Enstitüsü Yayınları, No. 22, Ankara

Dersin İçeriği

Jeolojik zamanlar ve Kuvaterner kronolojisi; Kuvaternedeki iklim değişmeleri; Kuvaterner’deki neotektonik hareketler;Başlica alp buzul dönemleri; Akdeniz, Karadeniz ve Hazar denizi ilişkisi; Deniz seviyesi değişmeleri; kıyı şekilleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kuvaterner bilimini ve konularını kavramak, Kuvaterner’deki doğal ortam değişmelerini zaman- mekan ilişkisi bağlamında akademik bir çerçevede anlamaya yardımcı olmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanımı KUVATERNER COĞRAFYASI.pdf,
2 Jeolojik Zamanlar Hakkında Genel Bilgiler
3 Jeolojik Zaman Tablosu
4 Kuvaterner Hakkında Genel Bilgiler
5 Kuvaterner Kronolojisi
6 Kuvaternerdeki İklim Değişiklikleri
7 Başlıca Buzul Dönemleri
8 Buzul Arası Dönemler
9 Ara Sınav
10 Kuvaterner'deki Neotektonik Hareketler
11 Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi İlişkisi
12 Deniz Seviyesi Değişiklikleri
13 Deniz Seviyesi Değişikliklerinin Sonuçları
14 Deniz Seviyesi Değişiklikleri Sonucunda Oluşan Kıyı Şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73717 1175285 Kuvaterner bilimini ve konularını kavramak
73720 1201252 Kuvaternerdeki iklim değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak
73721 1202305 Doğal ortam değişmelerini zaman-mekan ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
73717 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
73720 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
73721 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr