Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rathjens, C. (1971): Klimatische Geomorphologie. Wiss. Buchgesell. Darmstadt. Erol, O. (1992): Klimajeomorfoloji. I. Genel Koşullar. İ.Ü.Deniz Bil.ve Coğr. Enst. İstanbul. Kurter, A. (1979): Türkiye’nin Morfoklimatik Bölgeleri. İ.Ü.Coğr. Enst. Yayl. No:106. İstanbul.

Dersin İçeriği

Ders konuları ve kavram tanımı; Jeomorfoloji içindeki yeri; şekillenmeye iklimin etkisi; geçmiş dönem iklim değişmeleri;Türkiye’nin morfoklimatik bölgeleri

Dersin Amacı

İklime özgü morfodinamik süreçlerin analizi; yerşekli topluluklarının sentetik tanımı; geçmiş zaman şekillerinin ayırt edilmesi başlıca amaçlardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klimajeomorfolojinin tanımı, yöntemi
2 Klimajeomorfolojinin tarihçesi
3 Klimajeomorfolojik şekil oluşumu,
4 Zonal şekiller
5 Azonal şekiller
6 Klimajeomorfolojide farklılık ve benzerlikler
7 Geçmiş dönem şekilleri
8 Ara sınav
9 Denüdasyonal süreçler
10 Anadoluda plüvyal dönemler
11 Aşınım süreç ve etmenler
12 Paleoklimatolojik çalışma yöntemleri
13 Paleoklimatolojik çalışma yöntemlerinden dünyadan ve Türkiye’den örnek çalışmalar
14 Klimajeomorfolojik çalışmalardan örnekler ve tartışılması
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 37 37
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 1 1 1
49 Performans 3 20 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166176 Klimajeomorfoloji ile ilgili terim ve kavramları öğrenebilmeli,
2 1154182 Jeomorfolojik şekiller ile iklim süreçleri arasındaki bağıntıyı ortaya koyabilmeli,
3 1157684 Klimajeomorfoloji üzerine alan çalışmalarında bulunabilmeli
4 1158961 Dünyanın farklı iklim bölgelerinde görülen morfolojik şekilleri tanıyabilmeli,
5 1161147 Paleoklimatolojik çalışmalar için yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr