Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ., 1989, Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. No: 8, İzmir. Atalay, İ., 1989, Türkiye’de Toprak Erozyonunu Etkileyen Jeomorfolojik Etmenler. Türkiye 13. Jeomorfoloji Kurultayı, Ankara. Erinç, S., 1965, Türkiye’de Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyası’nın Ana Çizgileri. İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Dergisi, Cilt: 8, No: 15, İstanbul. Oakes, H., 1958, Türkiye Toprakları. Türk Yüksek Mühendisler Birliği Yay. Sayı: 18, İzmir. Zeybek H.İ., 2004, “Turhal Ovası ve Yakın Çevresi Toprakları”, Türk Coğrafya Dergisi, 41, 41-60, İstanbul.

Dersin İçeriği

Türkiye’de toprak oluşumunu denetleyen süreçler, Türkiye’de başlıca toprak grupları ve özellikleri, Türkiye topraklarını tehdit eden faktörler, Türkiye topraklarını koruma yolları.

Dersin Amacı

Türkiye’de toprak oluşum şartlarının, Türkiye’nin başlıca büyük toprak grupları ve özelliklerinin, Türkiye’de toprakların amaç dışıkullanımı ve korunma yollarının kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de toprak oluşumunu belirleyen süreçler: Toprak oluşumu-anakaya ilişkisi
2 Toprak oluşumu-iklim ilişkisi
3 Toprak oluşumu-jeomorfolojik faktörler ilişkisi
4 Toprak oluşumu-beşeri faktörler ilişkisi
5 Sınıflandırma sistemlerine göre Türkiye Toprakları
6 Klasik sınıflandırma sistemine göre Türkiye toprakları
7 Türkiye’de zonal topraklar ve özellikleri
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de intrazonal topraklar ve özellikleri
10 Türkiye’de azonal topraklar ve özellikleri
11 Modern sınıflandırma sistemine göre Türkiye toprakları
12 Türkiye topraklarından yararlanma
13 Türkiye topraklarını tehdit eden faktörler
14 Türkiye’de toprak koruma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65588 1389028 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Türkiye’de toprak oluşum süreçlerini kavramış olacaklardır.
65589 1376563 Türkiye’de neden farklı toprak gruplarının ortaya çıktığını yorumlayabileceklerdir.
65590 1380991 Klasik sınıflandırma sistemine göre Türkiye’deki toprak gruplarını tanımış olacaklardır.
65591 1387504 Modern sınıflandırma sistemine göre Türkiye’deki toprak gruplarını tanımış olacaklardır.
65592 1378007 Türkiye’de topraklardan yararlanma yollarını tanımış olacaklardır.
65593 1379466 Türkiye topraklarını tehdit eden faktörleri ve bunlardan korunma yollarını kavramış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65588 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65589 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65590 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65591 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65592 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65593 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr