Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeybek, H. İ., 2012, Türkiye’de Karst Topoğrafyası Araştırmaları Ders Notları. Samsun. Hoşgören, M. Y., 2000, Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri-II (2. Baskı). Çantay Kitabevi, İstanbul. Strahler, A. N., 1960, Physical Geography. John Wley & Sons, İnc. London. Zeybek, H. İ., 2004, Akdağ’da (Tokat) Karst Topoğrafyası Araştırmaları. Palmiye Kitapları, Samsun.

Dersin İçeriği

Türkiye’de karst topoğrafyası araştırmalarının tarihçesi. Türkiye’nin kastik sahaları. Türkiye’de karstlaşma süreçleri. Türkiye’de karstik şekiller: Lapyalar, dolinler, uvalalar, polyeler, düdenler, mağaralar, karstik tünel ve köprüler. Türkiye’de paleokarstik şekiller.

Dersin Amacı

Türkiye’de başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere, karstik alanlar oldukça geniş yayılışa sahiptir. Kalkerlerin yayılış alanlarında lapya, dolin, uvala, polye, düden, obruk, kuru vadiler, traverten şekilleri ve mağaralar gibi karakteristik şekiller gelişmiştir. Ayrıca, karstik alanlar Türkiye’de deniz seviyesinden başlayıp dağların 3000-3500 m yükseltilerine kadar çıkabilmektedir. Bu dersin amacı, Türkiye’de karst topografyası araştırmalarının tarihçesini, kartik süreçleri, karstik alanları ve karstik şekilleri tanıtmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karst kavramının kökeni ve tanımı
2 Karst Jeomorfolojisi
3 Türkiye’de karst topoğrafyası araştırmaları
4 Türkiye’de karstlaşmanın şartları; Karstlaşma anakaya ilişkisi
5 Türkiye’de karstlaşma iklim ilişkisi
6 Türkiye’de karstlaşma jeomorfolojik faktörler ilişkisi
7 Türkiye’de karstik alanların dağılışı
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de mikrokarstik şekiller
10 Türkiye’de düden, dolin ve uvalalar
11 Türkiye polyeleri
12 Türkiye mağaraları
13 Türkiye’de karstik köprüler
14 Türkiye’de karstik birikim şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65604 1166324 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Karst topoğrafyası ile ilgili temel terim ve kavramları anlamış ve başkalarına aktarabilme özelliklerini geliştirmiş olacaklardır.
65605 1166786 Türkiye’de karst topoğrafyası araştırmalarının gelişim seyrini tanımış olacaklardır.
65606 1178769 Türkiye’de karstik saha ve şekillerin yayılışına dair birikimlerini geliştirmiş olacaklardır.
65607 1145861 Karstik alanların Türkiye’deki potansiyelini tanımış olacaklardır.
65608 1147114 Karstik alanların Türkiye için önemini kavramış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65604 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65605 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65606 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65607 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65608 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr