Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Akkuş, A. (1990). Harita Bilgisi. Selçuk Üniversitesi, Konya. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Bahadır, M. (2011),Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acıgöl Havzası’nın (Denizli- Afyonkarahisar) Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi. *Bilgin, T. (1965). Genel Kartoğrafya: Harita ve Diyagramların Hazırlanışı ve Çizimi (Temel Bilgiler ve Metodlar). İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. *Erol, O. (1993), Ayrıntılı Jeomorfoloji Haritaları Çizim Yöntemi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, S. 10, s. 19-38, İstanbul. *Kurter, A., ve Hoşgören, M.Y., (1968), Jeomorfoloji Tatbikatı, İstanbul Üni. Ede. Fak. Basımevi., İstanbul. *Karaman, M. E. (2002). Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2016), CBS ve UA Teknikleriyle Türkiye’nin Başlıca Deltalarının Morfometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 42, Sayfa 984-990.

Dersin İçeriği

Jeoloji ve jeomorfoloji haritalarının üretilmesi İklim ve hidrografya haritalarının üretilmesi Bitki örtüsü ve toprak haritalarının üretilmesi Beşeri Coğrafya haritalarının üretilmesi

Dersin Amacı

Coğrafyada haritalama tekniklerinin öğretilmesi ve güncel donanımlarla desteklenmesinin sağlanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harita tanımı ve çeşitleri
2 jeoloji haritaları çizimi ve yorumlaması
3 Jeolojik kesitlerin çizimi
4 Jeomorfoloji haritalarının çizimi
5 Jeomorfolojik blok diyagramlar ve çizimleri
6 Topoğrafik kesit alma yöntemleri
7 İklim Haritalarının çizimi
8 Hidrografya haritalarının çizimi
9 Ara sınav
10 Toprak haritalarının çizimi
11 Arazi Kullanımı Haritalarının çizimi
12 Hav afotoğrafları ve yorumlaması
13 Hava fotoğraflarının haritalanması
14 Beşeri coğrafya haritalarının çizimi ve yorumlanması
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158005 Haritalama tekniklerinin öğrenilmesi
2 1173214 Topoğrafik ve jeolojik kesitlerin çizilmesi
3 1158238 Haritanın Bileşenlerinin öğrenilmesi
4 1183561 Coğrafi dağılış modellerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr