Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Associate Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Düzenli, S., Güney, K., Kurt, F. (2004). Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi) Ankara: Palme Yayıncılık. Atalık, A. (2006). “Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım üzerine etkileri”. Bilim ve Ütopya, 139: 18-21. Keleş, R. 1978, Çevre Sorunları ve Çevre Hakları, İnsan Hakları Armağanı (XX X. Yıl), Ankara. Koçman, A. (1993). “Türkiye İklimi”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72 Sayfa: 49-53. İzmir. Yüksel, S. Nalbantçılar, M.T. Balkaya, N. Onar, A.N. (1997). “Samsun ili içmesuyu kuyularındaki çevresel kirliliğin araştırılması”. 50. Jeoloji Kurultayı Etkinlikleri, Yeraltısuyu Sempozyumu Bildiri Özleri, 2-4 Nisan 1997. Ankara. -İnternet kaynakları

Dersin İçeriği

Çevre sorunları nedir? Dersin amacı ve konusu, Türkiye’de kirlilik kaynakları, sanayileşme ve kirlilik Türkiye’nin sanayi bölgeleri, hava toprak ve su kirliliği.

Dersin Amacı

Çevre sorunlarının kaynaklarını bilmek ve pratik ve etkili çözümler önermek Türkiye’de sanayi bölgelerinde insan davranışları ve çevre sorunları arasındaki ilişkiyi açıklamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre sorunlarına kavramsal yaklaşım,
2 Ekoloji, ortam ekolojisi, degradasyonal çevre değişmeleri
3 Coğrafya – Çevre Bilimi ilişkis
4 Türkiye’de doğal çevre koşullarından kaynaklanan çevre sorunları
5 Türkiye’de doğal çevre koşullarından kaynaklanan çevre sorunları
6 Dünya nüfusu
7 Çevre sorunları-yerleşme
8 Ara Sınav
9 Çevre sorunları-toprak
10 Çevre sorunları-su
11 Türkiye’de elektromanyetik kirlilik
12 Küresel ısınma ve Türkiye
13 Kuraklık ve Türkiye tarımı
14 Çevre sorunları konusunda yapılan bazı bilimsel çalışmaların tartışılması
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65985 1178111 Çevre sorunları ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli,
65986 1182340 Çeşitli çevre sorunlarına ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli,
65987 1174035 Türkiye’de farklı çevre sorunlarına ilişkin bilgilere sahip olmalı,
65988 1174901 Çevre sorunlarıyla ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65985 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
65986 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5
65987 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
65988 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr