Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cevdet Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILMAZ, C. (1992) Batı Avrupa Ülkelerinde Çalışan Türk İşçilerinin Türkiye’de Kırsal Kesim ve Şehirleşme Üzerine Etkileri, İ.Ü. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul TÜMERTEKİN, E. (1973) Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar, İ.Ü. Coğ. Enst. Yay., İstanbul TSBD (2002) Kentleşme, Göç ve Yoksulluk, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara İPEK, N. (1994) Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, TTK Yay., Ankara http://www.die.gov.tr ABADAN N.U., KEMİKSİZ N. , (1986) Türk dış göçü, 1960-1984 : yorumlu bibliyografya

Dersin İçeriği

Bu derste genel olarak göçler, göçleri doğuran faktörler. başlıca göç çeşitleri, iç ve dış göçler, gönüllü ve zorunlu göçler, muhaceret, mübadele, mültecilik, sığınmacılık, beyin göçü, işgücü göçü, başlıca iç göç çeşitleri üzerinde durulacaktır

Dersin Amacı

Ülkemizde nüfus hızla artmaya devam etmektedir. Mevcut nüfusumuzun önemli bir kısmı genç ve işsizdir. İşsizlik hem kırsal kesimde hem de kentlerde önemli bir problemdir. Kırlardaki işsizlik kırdan kente göçü beslerken, kentlerdeki işsizlik daha büyük problemlere yol açmakta, aynı zamanda yurt dışına göçe de kaynaklık etmektedir. Dersin başlıca işlevi tüm bu süreçleri bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak ve öğrencilere kavratmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göç tanımı Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
2 Göçe sebep olan faktörler Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
3 Göç çeşitleri Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
4 İç ve dış göçler Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
5 Gönüllü ve zorunlu göçler
6 Muhaceret ve mübadele Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
7 Mültecilik ve sığınmacılık Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
8 Ara Sınav
9 Beyin göçü ve işgücü göçü Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
10 Türkiye’deki göç hareketlerinin nedenleri Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
11 Türkiye’de göç hareketlerinin yönü Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
12 İşsizliğin göç üzerindeki etkisi Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
13 Göçmen sorunları Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
14 Değerlendirme
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 45 45
5 Derse Katılım 13 3 39
49 Performans 3 20 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441198 Türkiye’deki göç hareketlerinin nedenleri
2 1442365 Göç alan ve göç veren yerler
3 1415150 İşsizliğin göç üzerine etkileri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr