Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören,Y.( 2005 )“BasicLinesofHydrography–I Underwater and Rivers“ Hoşgören,Y.( 2005 ) ‘ Hidroğrafya’nın ana çizgileri-I Yeraltı Suları ve Akarsular Atalay, İ. ( 1984 ) “ Practices of Hydrography “ Atalay, İ. ( 1984 ) “ Uygulamalı Hidroğrafya “

Dersin İçeriği

Türkiye’nin akarsu havzalarını hidroğrafik açıdan inceleyen, çevresel sorunları açısından değerlendiren ; bu havzaların oluşum ve gelişimini anlatan konuları içermektedir.

Dersin Amacı

Türkiye’nin Akarsu Havzalarını akarsularıyla birlikte tanıtmak, havzaların sorunlarına değinmek,Havzaların fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini kısaca tanıtmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin Akarsu Potansiyeli
2 Türkiye’nin akarsu havzalarının özellikleri
3 Akarsu havzalarımızın öncelikli sorunları
4 Günümüzde ve gelecekte su sorunu
5 Akarsu Havza Yönetimi
6 Akarsu Kirlilik Sınıflamaları
7 Türkiye Akarsuları ve Hidroelektrik Enerji
8 Ara Sınav
9 Akarsularımız ve Tarım
10 Gap Projesi
11 Akarsularımızda Geçmişten Günümüze Ulaşım
12 İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Akarsularımız
13 Su Kaynakları ve Yönetimi
14 Dünya’nın Önemli Akarsuları ve Sınır aşan akarsularımız.
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Görsel materyal değerlendirmeleri ve seminer sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66249 1162253 Akarsularımızın ve Havzalarının genel özelliklerini tanıyabilmeli
66250 1164409 Akarsu havza planlaması ve modellemesi yapabilmeli
66251 1165066 Akarsu havzalarımızın karşılaşabileceği muhtemel sorunları,problem boyutlarıyla tanıtabilmeli
66252 1142754 Konuyla ilgili Ulusal ve Uluslararası basında geçen olayları takip edebilmeli ve bunları bilimsel temeller üzerine oturtabilmeli.
66253 1143610 Akarsu havzalarımızı,sorunları açısından değerlendirerek,çözüm önerileri getirebilmeli,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
66249 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66250 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66251 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66252 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66253 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr