Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Atalay, İ. (2017), Türkiye Jeomorfolojisi, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Erinç, S., 2012. Jeomorfoloji I-II (Güncelleştirilmiş 5. Baskı), Der Yayınları, İstanbul. *Erol, O. 1993. Ayrıntılı Jeomorfoloji Haritaları Çizim Yöntemi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Sayı 10, Sayfa 19-38, İstanbul. *Kurter, A., Hoşgören, M. Y. 1975. Jeomorfoloji Tatbikatı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No.1994, İstanbul.

Dersin İçeriği

Topografya haritaları, jeomorfolojik birimler, haritalama teknikleri, jeomorfoloji haritası çizim uygulamaları.

Dersin Amacı

Dersin amacı çeşitli ölçeklerdeki topografya haritaları üzerinden Jeomorfolojik birimleri tanımak, ayırt etmek ve jeomorfoloji haritalarında nasıl gösterildiklerini öğretmektir. Dersi alan öğrenciler, ders sonunda topografya haritalarını daha iyi yorumlayarak, yer şekillerini tanımlayabilecektir. Bunun yanı sıra topografya paftaları üzerinden jeomorfoloji haritası üretme becerisine sahip olacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfolojinin tanımı tarihçesi ve ekoller
2 Jeomorfolojik birimlerin tanımlanması ve haritalama teknikleri
3 Topografya haritalarının dizinlenmesi ve ölçeklendirilmesi
4 Topografya haritalarında yer şekillerinin belirlenmesi ve yorumlanması
5 Topografya haritalarında alan, ölçek ve eğim hesaplama
6 Topografya haritalarında farklı tekniklerle (kareleme, CBS) alan analizleri ve grafikleme
7 Ara Sınav
8 Jeomorfolojik birimleri klasik yöntemler ile haritalama
9 Jeomorfolojik birimleri CBS teknikleriyle haritalama
10 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın Jeomorfoloji haritasını hazırlama
11 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın CBS teknikleriyle sayısal görüntülemesinin yapılması
12 CBS teknikleriyle sayısal harita üzerinden eğim, bakı, yükselti haritaları üretme ve analizler yapma
13 CBS teknikleriyle sayısal topografya paftası üzerinden 3D ve süperimpoze profil çıkarma
14 Jeomorfoloji haritalarının CBS teknikleriyle yapılan analizlerde altlık olarak kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290308 Yer şekillerini tanımak ve birbirinden ayırt edebilmek
2 1290309 Topografya paftalarını yorumlayabilmek
3 1290310 Jeomorfoloji haritası çizebilmek
4 1290311 CBS Teknikleriyle topografya haritaları üzerinden farklı haritalar üretebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr