Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TUNÇDİLEK, Necdet, Türkiye’de Röliyef Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul. GÖZENÇ, Selami, Küçük Menderes Havzasında Arazinin Kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Coğ. Enst. Yay. İstanbul.

Dersin İçeriği

Türkiye’nin arazi varlığı ve başlıca özellikleri. Arazi kullanımında fiziki ve beşeri ilişkiler. Türkiye’de ova alanları ve kullanımı. Türkiye’de kıyı alanları ve kullanımı. Türkiye’de arazi kullanımının planlanması. Arazi Kullanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Dersin Amacı

Arazi kullanımı çalışmaları, uygulamalı coğrafyanın yeni gelişen bir alanı olarak Türkiye’de araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini ortaya koymak durumundadır. Türkiye’de tarım alanlarının tarım dışı kullanımı, çarpık kentleşme, yanlış yerleşim alanları seçilmesi problemleri yaşanmaktadır. Bir mekan bilimi olarak coğrafya, bu problemlerin nedenlerini ve çözüm önerilerini ortaya koymak durumundadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin arazi varlığı
2 Türkiye’de arazi kullanımının ana hatları ve değişimi
3 Arazi kullanımında fiziki ilişkiler
4 Arazi kullanımında beşeri ilişkiler
5 Türkiye’de ovaları ve arazi kullanımı / Türkiye ovalarında araziden faydalanma
6 Türkiye’de dağlık alanlar ve kullanımı
7 Plato düzlükleri ve yayla sahalarında araziden faydalanma
8 Ara sınav
9 Kıyı alanlarında arazi kullanımı
10 Türkiye’de tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı
11 Türkiye’de yanlış arazi kullanımı örnekleri
12 Arazi kullanımı çalışmaları örneklerinin incelenmesi: Küçük Menderes Havzası örneği, Bolu Depresyonu örneği
13 Türkiye’de arazi kullanımının planlanması
14 İnsanın mekâna yaklaşımı – Çevre bilinci

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243694 Türkiye’nin arazi varlığı ve başlıca özelliklerini açıklar.
2 1243692 Türkiye’de arazi kullanımında fiziki ve beşeri ilişkileri yorumlar.
3 1243693 Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili sorunları tanımlar.
4 1243697 Arazi kullanımı ile ilgili araştırmaları takip edebilir.
5 1243695 Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili sorunlara mekâna uygun çözüm geliştirebilir.
6 1243696 Araştırma yoluyla elde ettiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak başkalarına etkin biçimde aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr