Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ali Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKAKİS-SMİTH, D. (ed) (1990) Economic Growth and Urbanization in Developing Areas, London: Routeledge. DRAKAKİS-SMİTH, D. (1987) The Third World City, London: Routeledge. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N. 1997. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E, 1973, Urbanization and urban functions in Turkey, Publication of gegrapical institute, N: 72. İstanbul. KNOX, P., 1994, Urbanization, Introduction of Urban Geography, Prentice Hall. USA

Dersin İçeriği

Dünyada şehirleşmenin gelişimi ve başlıca özellikleri, şehirlerin gelişimi, şehirleşmenin sosyal, ekonomik ve çevre sorunları, şehirlerin çevre planlamaları, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması.

Dersin Amacı

Şehir çalışmaları, uygulamalı coğrafyanın bir alanı olarak, şehirlerin gelişimi ve sorunlarını bilimsel olarak ortaya koymak ve coğrafi yöntemlerle çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir mekan bilimi olarak coğrafya, şehirlerin göç, çarpık kentleşme, altyapı, yanlış arazi kullanımı, doğal kaynakların tüketimi bozulması gibi çevre sorunlarına çözüm önerilerini ortaya koymak durumundadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir coğrafyasının ilgi alanı ve dersle ilgili literatür tanıtımı
2 Şehir ve şehirleşme tanımları, Kır-şehir ayırımı kriterleri
3 Şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşmenin tarihi gelişimi
4 Dünya’da şehirlerin dağılışı; ülke ve bölgelere göre şehirleşme
5 Şehir fonksiyonları gelişimi. Şehirlerin sınıflandırılmaları
6 Şehirlere bağlı bölgeler; şehirlerin etki alanları
7 Şehir içinde farklı fonksiyon alanları
8 Ara sınav
9 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimi ve bunda etkili olan faktörler
10 Şehirleşme sorunları: Göç, Plansız yapılaşma ve gecekondu
11 Ulaşım ve altyapı sorunları
12 Kirlilik ve yaşam kalitesi sorunları
13 Şehirde suç olayları sorunu
14 Şehirsel koruma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221450 Şehirleşmeyi bilimsel coğrafi yaklaşımla benimser.
2 1221655 Dünyada şehirlerin dağılışını, ülke ve bölgelere göre şehirleşme süreçlerini açıklar.
3 1221765 Şehir fonksiyonlarını tanımlar.
4 1221843 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimlerinde mekânsal ilişkileri yorumlar.
5 1221858 Şehirleşme sorunlarını tanımlar, tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr