Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cevdet YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tümertekin, E., Özgüç, N. (1997), Ekonomik Cografya, Çantay Kitabevi, İstanbul . Tümertekin, E., Özgüç, N. (1998), Beşeri Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul. TÇV (1983) Türkiye’nin Nüfus Politikası TÇV Yay., Ankara

Dersin İçeriği

Bu derste; nüfus nedir, önemi ve başlıca özellikleri, dünyada nüfus artışı, ülkelere göre başlıca özellikler, nüfus artışı ile ilgili teoriler, Türkiye’nin nüfusu ve yıllara göre Türkiye’de nüfus artışı, nüfus artışının illere ve bölgelere göre dağılışı, nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlar, iç ve dış göçler, kentleşme ve gecekondulaşma, işsizlik ve istihdam sorunları, eğitim, sağlık vb. alanlarda gerileme, çevre sorunları, vb. sorunların tespiti ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrenciler dünyada hızla gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’de nüfus artışı, bunun ekonomik gelişme ve kaynaklar üzerindeki etkileri ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğu konusunda bir fikre sahip olacaklardır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nüfus, kentsel nüfus-kırsal nüfus kavramları
2 Nüfus coğrafyası araştırmalarında kullanılan veri kaynakları
3 Türkiye nüfusunun sosyal yapısı
4 Türkiye nüfusunun ekonomik yapısı
5 Türkiye nüfusunun yas-cinsiyet yapısı
6 6 Türkiye’de doğum-ölüm oranları
7 Türkiye nüfusunun bölgesel dağılışı
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de kent nüfusu
10 Türkiye’de kentleşme
11 Türkiye’de kır nüfusu
12 Türkiye’de kır nüfusunun ekonomik durumu
13 Türkiye’deki kent-kır nüfusu ile dünyadaki önemli ülkelerin kent-kır nüfusu karşılaştırması
14 Değerlendirme
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243754 Türkiye’nin nüfus özellikleri ile dünyadaki gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri arasındaki farklar
2 1243755 Türkiye’nin ekonomisi ile nüfusu arasındaki ilişkiler
3 1243756 Türkiye’de şehir nüfusu ve bölgesel dağılışı
4 1243757 Türkiye’de kır nüfusu ve bölgesel dağılışı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr