Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN Erol & ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya; Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Yayınevi,İstanbul. , 1997. ÖZGÜÇ, Nazmiye, “Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, yapısı ve dağılışı”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Dergisi, Sayı:2, İstanbul, 1986-1987, s. 35-70. YILMAZ, Ali, 2005, Çorum Sanayii, Etüt yayınları Samsun. Ayrıca, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili makaleler

Dersin İçeriği

Türkiye’de Sanayinin Tarihi Gelişimi. Türkiye’de Sanayinin Yapısı. Türkiye’de Sanayinin Dağılışı ve Kuruluş Yeri Şartları. Sanayinin Kuruluş Yeri ve Tarım Arazileri. Şehir içindeki Sanayi Alanları. Sanayi ve Çevre Sorunları. Sanayi ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Dersin Amacı

Dersin amacı hızlı bir sanayileşme sürecinin yaşandığı Türkiye’de sanayinin tarihi gelişimini kavratmak, sanayi kuruluşlarının yer seçmelerinde etkili olan faktörleri coğrafi açıdan incelemek, sanayi faaliyetlerinin neden olduğu çevre sorunlarını ve Türkiye’nin sanayi politikalarını ele almaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanayi faaliyetleri ve coğrafya- Başlıca sanayi tipleri
2 Sanayi devrimi ve modern sanayinin gelişimi
3 Sanayide kuruluş yeri şartları: Hammadde ve Enerji
4 Sermaye ve İşgücü
5 Ulaşım ve Pazar
6 Sanayinin yer seçiminde devletin rolü
7 Yerel yönetimlerin yaklaşımları ve uygulamalar
8 Ara sınav
9 Türkiye’de sanayinin tarihi gelişimi
10 Türkiye’de sanayinin yapısı ve dağılışı
11 Türkiye’de sanayileşme ve şehirleşme
12 Sanayinin yer seçimi ve tarım alanları
13 Organize sanayi bölgeleri
14 Sanayi ve çevre sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243759 Türkiye’de sanayinin tarihi gelişimini açıklar.
2 1243760 Sanayi kuruluşlarının yer seçmelerinde etkili olan faktörleri ve sanayi çevre ilişkisini analiz eder.
3 1243761 Türkiye’de sanayinin dağılışını yorumlayabilir.
4 1243762 Sanayinin neden olduğu çevre sorunlarını tartışır, mekâna uygun çözüm önerileri geliştirebilir.
5 1243763 Türkiye’nin sanayi politikalarını tartışır.
6 1243764 Sürdürülebilir çevre ve kalkınma konusunda öneriler getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr